Đào tạo chuyên sâu về quản lý rủi ro trong đầu tư kinh doanh

Sắp tới, ngày 21-11, tại TPHCM, Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC), Viện Quản lý rủi ro và giải quyết tranh chấp quốc tế phối hợp Câu lạc bộ Luật sư thương mại quốc tế Việt Nam (VBLC) tổ chức khóa đào tạo chuyên sâu về quản lý rủi ro pháp lý trong đầu tư kinh doanh.

Chương trình đào tạo gồm các nội dung liên quan đến phòng ngừa rủi ro và quản lý xung đột; thực hành hòa giải tại Việt Nam cũng như quốc tế và các ứng dụng; hòa giải quốc tế theo các quy tắc khác nhau như ICC, SIMC và JIMC Kyoto.

Đối tượng tham dự bao gồm: các doanh nghiệp và nhà đầu tư FDI đang kinh doanh tại Việt Nam, hoặc các nhà đầu tư đang xem xét đầu tư vào một thị trường mới nổi và hội nhập của Việt Nam; những người quan tâm đến rủi ro pháp lý và cách quản lý các xung đột, tranh chấp phát sinh; các luật sư chủ động mục tiêu tiếp cận và phục vụ các nhóm khách hàng của doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và các nhà đầu tư tiềm năng khác có nhu cầu cao về dịch vụ pháp lý, đặc biệt là về quản lý và giải quyết tranh chấp; thành viên của các phòng thương mại và các hiệp hội kinh doanh khác có nhiệm vụ phục vụ các thành viên doanh nghiệp của mình, với thông tin cập nhật về các phương pháp giải quyết hoàn toàn mới và nâng cao cho cả tranh chấp thương mại và đầu tư.

Tin cùng chuyên mục