Bảo hiểm ưu tiên giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Thông tin từ một số trung tâm trọng tài tại TPHCM, doanh nghiệp (DN) bảo hiểm đã chủ động nhờ các trung tâm này hỗ trợ khi có tranh chấp phát sinh với khách hàng. 

Nhìn chung, các bên tranh chấp đã ngồi lại với nhau ký thỏa thuận đưa tranh chấp ra giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC), Trung tâm Trọng tài thương mại luật gia Việt Nam (VLCAC)…

Theo một số DN bảo hiểm, ưu điểm của trọng tài là phù hợp để giải quyết tranh chấp bảo hiểm. Chẳng hạn như tính bí mật, tính linh hoạt, được lựa chọn trọng tài viên để giải quyết vụ tranh chấp. Tranh chấp bảo hiểm mang tính đặc thù nên cần có các chuyên gia trong nghề, am hiểu mới có cách giải quyết phù hợp, giúp DN yên tâm. Thời gian giải quyết tranh chấp được rút ngắn đáng kể.

Đáng chú ý, “đối với nguyên tắc thế quyền, DN bảo hiểm sau khi bồi thường cho người được bảo hiểm, có quyền thay mặt người được bảo hiểm để đòi người thứ ba trách nhiệm bồi thường cho mình. Nguyên tắc này cho phép người được bảo hiểm đòi số tiền từ bên chịu trách nhiệm cho tổn thất, cũng có giá trị pháp lý khi cho phép công ty bảo hiểm lấy lại số tiền tương ứng từ người gây ra tổn thất”, lãnh đạo một công ty bảo hiểm cho biết.

Tin cùng chuyên mục