Con người - yếu tố quyết định

SGGP

Đến nay, các Đảng bộ cấp trên cơ sở trên toàn quốc đã kết thúc Đại hội và đang bước vào Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, công tác tổ chức Đại hội có gặp một số khó khăn, tuy nhiên nhìn chung các Đảng bộ trên toàn quốc đều thực hiện đúng chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương; đặc biệt là Chỉ thị 35/CT-TU của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Có nhiều việc phải làm, nhiều bước cần tiến hành theo đúng quy trình đã hướng dẫn, trong đó có 2 vấn đề đặc biệt quan trọng là xây dựng văn kiện và nhân sự cấp ủy.

Chúng ta đều biết, con người là nhân tố mang tính quyết định cho sự thành bại của các cuộc cách mạng. Thực tiễn quá trình giải phóng, bảo vệ và xây dựng đất nước cho thấy, ở đâu, giai đoạn nào làm tốt công tác nhân sự (đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện tốt cán bộ), giao đúng người, đúng việc thì sự nghiệp cách mạng nói chung và nhiệm vụ cách mạng nói riêng sẽ thành công. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập và rèn luyện Đảng ta - rất chú trọng vấn đề này. Trong Di chúc thiêng liêng để lại, Người căn dặn, Đảng phải xây dựng đội ngũ những người kế tục sự nghiệp xây dựng CNXH vừa “hồng” vừa “chuyên”. Trong đó, Người đặc biệt quan tâm đến chữ “hồng”. Hồng có nghĩa là phải có trái tim nồng ấm, có đạo đức cách mạng, tận trung với nước, tận hiếu với dân; hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc.

75 năm qua, kể từ ngày thành lập nước năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đất nước ta đã có đội ngũ chiến sĩ cách mạng vừa “hồng” vừa “chuyên”. Chính họ, chứ không phải ai khác đã cùng nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của từng giai đoạn cách mạng; đánh đổ chế độ phong kiến, đánh đuổi các “tên đế quốc to”, mang lại độc lập tự do cho Tổ quốc và hạnh phúc cho nhân dân như ngày hôm nay. Cùng với tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, họ là tấm gương sáng dẫn dắt các thế hệ nối tiếp, vững bước trên con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn.

Song, phải thẳng thắn nhìn nhận, trong quá trình phát triển đi lên, đã có một “bộ phận không nhỏ” cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ cấp cao thoái hóa, biến chất. Họ vì lợi ích cá nhân, vi phạm nguyên tắc xây dựng Đảng, vi phạm pháp luật, dẫn đến bè cánh, tham nhũng, gây thiệt hại về tài sản nhà nước. Đặc biệt, có người “quay lưng” với mục tiêu lý tưởng mà mình đã tự nguyện lựa chọn, làm tổn hại đến thanh danh của Đảng, tổn thương đến danh dự của đồng chí, đồng đội, trong đó có những người đã hiến dâng cả đời mình cho độc lập, tự do, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Chính vì vậy, việc lựa chọn những người vừa “hồng” vừa “chuyên” vào cấp ủy các cấp; đặc biệt là cấp ủy tại các Đảng bộ trực thuộc Trung ương và cả Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư Trung ương và Bộ Chính trị là tối quan trọng. Đây là đội ngũ làm lực lượng nòng cốt để triển khai các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Thực tế Đại hội Đảng các cấp vừa qua cho thấy, bên cạnh các Đảng bộ làm tốt công tác nhân sự vẫn còn những Đảng bộ thực hiện chưa tốt việc lựa chọn, giới thiệu những người đủ đức, tài cho đại hội để bầu vào cấp ủy. Thậm chí có nơi còn để “lọt lưới” những người không đủ tiêu chuẩn, có biểu hiện cơ hội chính trị, thiếu vô tư, trong sáng vào danh sách bầu cấp ủy. Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ những khiếm khuyết này trong các bài viết, các ý kiến chỉ đạo. Đó là bài học thiết thực nhất cho Đại hội đại biểu các Đảng bộ trực thuộc Trung ương, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Để Đảng Cộng sản Việt Nam làm tròn sứ mạng vẻ vang mà nhân dân ta tin tưởng, giao phó: lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội (Điều 4 Hiến pháp 2013), nhiệm vụ của Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc là rất nặng nề. Các đại biểu phải công tâm, trách nhiệm, bên cạnh việc tập trung trí tuệ, góp ý xây dựng văn kiện, nghị quyết, phải sáng suốt lựa chọn người vừa “hồng” vừa “chuyên”; có đủ đức, tài bầu vào cơ quan lãnh đạo của Đảng. Phát hiện và loại trừ ngay từ vòng đầu những kẻ cơ hội chính trị, bè phái, cục bộ, có biểu hiện tham nhũng cả về vật chất và chính trị để loại ra khỏi danh sách bầu cấp ủy. Hãy trân trọng và tiến cử vào cơ quan lãnh đạo của Đảng những người có tâm, có tầm, có sự trải nghiệm, đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng, bảo vệ và xây dựng đất nước.

TRẦN THẾ TUYỂN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Cải cách vi mô quan trọng hơn bao giờ hết

Cải cách vi mô quan trọng hơn bao giờ hết

Tổng cục Thống kê vừa công bố mức tăng GDP quý 3-2022 lên tới 13,67% so với cùng kỳ năm trước và GDP 9 tháng lên tới 8,83% với lưu ý rằng, mức tăng trưởng này phần lớn do xuất phát từ thấp điểm, sau khi thực hiện các biện pháp phong tỏa khiến kinh tế bị suy giảm vào năm ngoái. 

Giao thông - Đô thị

TPHCM: Hơn 300 dự án treo chưa được thu hồi

Đó là thông tin được Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TPHCM Nguyễn Toàn Thắng báo cáo tại buổi giám sát của Ban Đô thị - HĐND TPHCM về thực hiện công tác thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các dự án đã có nghị quyết của HĐND TPHCM vào sáng ngày 4-10.

Quy hoạch

Thống nhất trình Quốc hội thông qua Quy hoạch tổng thể quốc gia

Chủ trì Hội nghị Thẩm định Quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành thông báo: Tất cả 44 ủy viên, thành viên của Hội đồng Thẩm định đã thống nhất thông qua hồ sơ Quy hoạch tổng thể quốc gia để Chính phủ trình Quốc hội xem xét trong kỳ họp tới. Các thành viên đã biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu.

Tin buồn