Công khai doanh nghiệp xâm hại môi trường

(SGGP).- Ngày 17-4, ông Mai Thanh Dung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Bảo vệ môi trường cho biết, sẽ thực hiện công khai những doanh nghiệp có hành vi xâm hại môi trường nghiêm trọng. Đây là một trong những quy định mới vừa được điều chỉnh trong Luật Bảo vệ môi trường nhằm mở rộng quyền và trách nhiệm của cộng đồng dân cư, các tổ chức xã hội, góp phần quan trọng trong việc xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, trong Luật Bảo vệ môi trường được điều chỉnh lần này, rất nhiều bất cập trong quá trình triển khai và thực hiện luật đã được khắc phục. Cụ thể, quy định rõ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; đặc biệt chủ trì, xây dựng, trình Chính phủ, Thủ Tướng Chính phủ văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án quốc gia về bảo vệ môi trường.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ là đơn vị tổ chức, chỉ đạo kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật trên phạm vi toàn quốc.

MINH XUÂN

Các tin, bài viết khác