Cục thuế TPHCM tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong lập tờ khai thuế, quyết toán thuế năm 2015 (thời hạn nộp đến hết 31-3-2016), Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức giao lưu giữa lãnh đạo Cục Thuế TPHCM với kế toán, doanh nghiệp và người dân.

Chủ đề buổi giao lưu là “Tháo gỡ vướng mắc trong báo cáo quyết toán thuế và lắng nghe ý kiến người nộp thuế”. Tham gia giao lưu có bà Trần Thị Lệ Nga, Phó trưởng Cục thuế TPHCM; bà Huỳnh Thị Mỹ Lâm, Phó Trưởng phòng Tuyên truyền Hỗ trợ; Nguyễn Thị Thu Phương, Phó Trưởng phòng Thu nhập Cá nhân. Sau đây là nội dung buổi giao lưu:

Nộp thuế tại Cục thuế TPHCM. Ảnh: Cao Minh

Duong Thuy - Nữ - duongthuy62@yahoo.com

- Cục thuế TPHCM vui lòng cho tôi hỏi: Tôi là người lao động làm việc 6 tháng đầu năm ở một công ty có chứng từ khấu trừ thuế và 6 tháng cuối năm ở công ty khác nhưng thu nhập chưa tới mức khấu trừ thuế thì có bắt buộc công ty sau cấp chứng từ khấu trừ thuế để tôi đi quyết toán thuế không hay chỉ cần công ty sau cấp thư xác nhận thu nhập bao nhiêu là được? Xin cảm ơn!

- Bà Trần Thị Lệ Nga - Cục Phó Cục Thuế TPHCM

Bà Trần Thị Lệ Nga - Phó Cục trưởng Cục thuế TPHCM. Ảnh: Cao Thăng

Chào bạn!

Trường hợp bạn làm việc tại một công ty trong 6 tháng đầu năm và thu nhập của bạn đến mức khấu trừ thuế và công ty đầu tiên đã khấu trừ, cấp chứng từ khấu trừ thuế cho bạn, sau đó bạn chuyển sang công ty khác làm việc và thu nhập của bạn chưa đến mức khấu trừ thuế và không phát sinh số thuế thì công ty sau không cần thiết phải cấp chứng từ khấu trừ mà chỉ xác định thu nhập chịu thuế của bạn trong giai đoạn bạn làm việc tại công ty sau để bạn có cơ sở dữ liệu quyết toán thuế trong trường hợp bạn thuộc đối tượng trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế.

Nguyễn Thị Mỹ Trang - Nữ - thuysanso5@yahoo.com.vn - quận Bình Tân, TPHCM

- Kính gửi quý báo. Công ty tôi ở KCN Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, TPHCM, ngành nghề SXKD: gia công, chế biến, bảo quản hàng thủy sản. Theo Khoản 5 Điều 11 Thông tư 96: Áp dụng thuế suất 15% đối với thu nhập từ chế biến thủy sản ở địa bàn không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Trong năm 2015, Công ty có hoạt động gia công chế biến hàng thủy sản cho công ty khác quy trình như sau: + Quy trình đối với cá phi lê: Công ty bạn mang nguyên liệu đến và công ty tôi nhận sản xuất chế biến từ khâu nguyên liệu đến rửa -> đánh vẩy -> rửa -> phi lê -> lọc bỏ xương da -> rửa -> cân -> xếp khuôn -> cấp đông -> bao gói ra thành phẩm và giao thành phẩm lại cho họ. + Quy trình đối với cá nguyên con: Công ty bạn mang nguyên liệu đến và công ty tôi nhận sản xuất chế biến nguyên liệu -> rửa -> đánh vẩy, hoặc làm sạch -> rửa -> cân -> xếp khuôn -> cấp đông -> bao gói ra thành phẩm và giao thành phẩm lại cho họ. Công ty tôi có câu hỏi về thuế suất thuế TNDN năm 2015 nhờ cán bộ thuế giải đáp như sau: - Công ty tôi tính và thu tiền gia công chế biến. Vậy thu nhập từ hoạt đông này có được hưởng thuế suất 15% không? - Trong năm 2015, công ty cho công ty bạn thuê kho để bảo quản hàng thủy sản, thu nhập từ hoạt động này áp dụng thuế suất thuế TNDN bao nhiệu %? Xin cảm ơn!

Bà Trần Thị Lệ Nga - Phó Cục Trưởng Cục Thuế TPHCM

Chào chị!

Theo quy định tại Thông tư 96/2015/TT-BTC thuế suất 15% áp dụng đối với thu nhập từ họat động chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản ở địa bàn không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Thu nhập của sản phẩm, hàng hóa chế biến từ nông sản, thủy sản được ưu đãi thuế (bao gồm ưu đãi về thuế suất, miễn giảm thuế) quy định tại Thông tư này phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

- Tỷ lệ giá trị nguyên vật liệu là nông sản, thủy sản trên chi phí sản xuất hàng hóa, sản phẩm (giá thành sản xuất hàng hóa, sản phẩm) từ 30% trở lên.

- Sản phẩm, hàng hóa từ chế biến nông sản, thủy sản không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề xuất của Bộ Tài chính. Trường hợp của công ty bạn có chức năng và thực hiện sản xuất chế bến thủy sản nếu đáp ứng các điều kiện nêu trên thì được hưởng thuế suất 15%. Kể từ ngày 1-1-2014, thu nhập từ hoạt động đầu tư kho lạnh để bảo quản nông sản, thủy sản và thực phẩm được áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% theo quy định tại Khoản 2đ Điều 15 Nghị định 218/2013/NĐ-CP nêu trên.

Vũ Thị Hải Yến - Nữ - aquyetbua@gmail.com

- Tôi có cho Công ty Lotteria Việt Nam kinh doanh hàng thức ăn nhanh và đồ uống, theo hợp đồng đã công chứng thì tôi sau khi nhận tiền thuê nhà phải đóng thuế cho Nhà nước và xuất trình trả cho Công ty Lotteria hóa đơn tài chính đỏ của chi cục thuế. Nhưng theo thông tư 96/2015/TT-BTC "hướng dẫn về thuế thu nhập..." có sửa đổi, bổ sung một số điều, nói là không sử dụng và không xuất hóa đơn đóng thuế cho tôi nữa. Vậy tôi lấy gì để gửi cho công ty?. Nếu không có hóa đơn đóng thuế đỏ của chi cục thuế xuất cho tôi để gửi cho Công ty Lotteria thì Công ty Lotteria nói chúng tôi vi phạm hợp đồng phải bồi thường hợp đồng. Xin đề nghị ngành thuế xuất hóa đơn đóng thuế đỏ (hóa đơn bán hàng) cho tôi và những người cho thuê nhà lẻ (chỉ có 1 căn nhà cho thuê).

- Bà Huỳnh Thị Mỹ Lâm - Phó Trưởng Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ Cục Thuế TPHCM

Bà Huỳnh Thị Mỹ Lâm - Phó Trưởng phòng Tuyên truyền Hỗ trợ Cục thuế TPHCM. Ảnh: Cao Thăng

Chào chị!

Theo quy định tại Thông tư số 96/2015/TT-BTC, từ ngày 6-8-2015 trường hợp công ty thuê nhà của cá nhân thì chứng từ để hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN là hợp đồng thuê nhà, chứng từ trả tiền thuê nhà. Do đó khi chị đến cơ quan thuế để kê khai nộp thuế thì không cần phải yêu cầu cơ quan thuế bán hóa đơn cho chị để cung cấp cho Công ty Lotteria. Trường hợp Công ty Lotteria vẫn yêu cầu chị xuất hóa đơn thì chị cung cấp cho công ty chứng từ đã nộp thuế đối với tiền cho thuê nhà.

Nhàn Phan - Nữ - thanhnhanlucky279@gmail.com

- Nhờ Báo SGGP gửi đến Cục Thuế giải đáp vướng mắc cho công ty chúng tôi! - Năm 2011 - 2015, công ty tôi nhập khẩu máy lạnh về bán trong nước, đã nộp thuế TTĐB ở khâu nhập khẩu; năm 2016 Thông tư 195 mới có hiệu lực, vậy hàng máy lạnh tồn kho từ 2015 trở về trước nay công ty tôi bán ra có phải tính thuế TTĐB đầu ra và nộp thuế TTĐB chênh lệch không? - Thông tư 195 áp dụng cho đối tượng là hàng nhập mới và bán ra trong năm 2016 này đúng không? Kính mong Cục Thuế ra công văn quy định, hướng dẫn rõ ràng về đối tượng, cách tính thuế, cách hạch toán kế toán khi nhập hàng, khi bán ra và khấu trừ thuế cho hàng nhập thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB theo thông tư 195. - Nếu làm tờ khai 01/TTĐB theo Thông tư 195 cho hàng nhập khẩu bán ra trong nước có số thuế phải nộp thì thuế này có nộp thuế điện tử được không, tiểu mục là gì? Rất mong nhận được hỗ trợ giải đáp từ Cục thuế và Báo SGGP tới công ty chúng tôi. Chúng tôi trân trọng cám ơn!

- Bà Trần Thị Lệ Nga - Phó Cục Trưởng Cục Thuế TPHCM

Chào chị! Trường hợp từ năm 2011 - 2015 công ty nhập khẩu mặt hàng máy lạnh để bán trong nước, đã nộp thuế TTĐB khâu nhập khẩu thì từ ngày 1-1-2016 khi bán mặt hàng máy lạnh thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB Công ty phải nộp thuế TTĐB theo quy định và được khấu trừ số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu. Số thuế TTĐB được khấu trừ tương ứng với số thuế TTĐB của hàng hóa chịu thuế TTĐB nhập khẩu bán ra và chỉ được khấu trừ tối đa bằng tương ứng số thuế TTĐB tính được ở khâu bán ra trong nước. Thông tư 195/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2016. Hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB được bán ra từ ngày 1-1-2016 thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư 195/2015/TT-BTC. Trường hợp khi lập hồ sơ khai thuế TTĐB cho hàng nhập khẩu bán ra trong nước có số thuế phải nộp thì công ty thực hiện nộp thuế điện tử như các sắc thuế khác. Tạm thời công ty nộp thuế TTĐB theo tiểu mục nộp thuế TTĐB đối với hàng hóa tương ứng sản xuất trong nước.

Trần Tiến Thành - Nam, 41 tuổi - tienthanh75@gmail.com

- Tôi mới thành lập công ty. Nhờ Cục Thuế TP hướng dẫn cách thức quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

- Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Phó Trưởng Phòng TNCN

Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Phó Trưởng phòng TNCN. Ảnh: Cao Thăng 

Chào anh!

Hiện nay theo hướng dẫn tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6-11-2013 và Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15-6-2015 của Bộ Tài chính quy định về Quyết toán thuế TNCN thì:

- Nơi nộp hồ sơ: Tổ chức trả thu nhập là cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức.

- Thời hạn nộp hồ sơ: Tổ chức trả thu nhập thuộc diện khai quyết toán thuế nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch, cụ thể năm 2015 hạn chót là ngày 30-3-2016.

- Hồ sơ bao gồm: Tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN - Phụ lục mẫu số 05-1/BK/QTT-TNCN - Phụ lục mẫu số 05-2/BK/QTT-TNCN - Phụ lục mẫu số 05-3/BK/QTT-TNCN.

Lê Minh Tài - Nam, 40 tuổi - taile1976 - TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

- Xin cho tôi hỏi: khi cá nhân kinh doanh thì có phải làm quyết toán thuế TNCN vào cuối năm hay không? Nếu có, mong Cục Thuế TPHCM hướng dẫn các bước cụ thể để quyết toán thuế TNCN. Xin cảm ơn!

- Bà Huỳnh Thị Mỹ Lâm – Phó Trưởng Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ Cục Thuế TPHCM

Chào anh! Từ năm 2015, cá nhân kinh doanh không phải thực hiện Quyết toán thuế TNCN năm do cá nhân có thu nhập từ kinh doanh đã nộp thuế (thuế GTGT, thuế TNCN) theo tỷ lệ ấn định trên doanh thu.

Nguyen Minh - Nam, 40 tuổi - cchctp@yahoo.com - TPHCM

- Tôi vừa làm việc cho cơ quan nhưng tôi có khoản tiền hoa hồng từ một hoạt động khác bên ngoài khoảng 200 triệu đồng. Vậy tôi có phải kê khai, quyết toán thuế hay không? Nếu làm thì thủ tục như thế nào?

- Bà Trần Thị Lệ Nga - Cục Phó Cục Thuế TPHCM

Chào bạn!

Bạn vừa thu nhập tiền tiền lương tiền công tại cơ quan của bạn, đồng thời bạn có một khoản hoa hồng khoảng 200 triệu đồng.

Trường hợp, khoản hoa hồng mà bạn có được trong năm là khoản thu nhập từ tiền lương tiền công thì bạn phải tổng hợp hai nguồn thu nhập của bạn là từ cơ quan chính và 200 triệu hoa hồng để xác định thu nhập chịu thuế và trong trường hợp bạn thuộc diện đối tượng quyết toán thuế thì bạn phải trực tiếp quyết toán với Cơ quan Thuế theo mẫu tờ khai 09/KK-TNCN ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6-11-2013.

Các thành viên Cục thuế TPHCM tham gia giao lưu chụp hình lưu niệm cùng Ban tổ chức. Ảnh: Cao Thăng

Ngô Thị Kim Yến - Nữ, 26 tuổi - yenkim_159@gmail.com - Thủ Đức, TPHCM

- Tôi vừa mới nhận được công việc mới tại một công ty tư nhân. Xin cho biết đối tượng nào phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

- Bà Huỳnh Thị Mỹ Lâm – Phó Trưởng Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ Cục Thuế TPHCM

Chào chị!

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công phải quyết toán thuế TNCN trong các trường hợp sau:

- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo, trừ các trường hợp sau: Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế  đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau; Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

- Cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 14 Thông tư số 92/2015/TT-BTC thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

 Dương Văn Minh - Nam, 30 tuổi - duongminh308@gmail.com - quận 4, TPHCM

- Tôi ký hợp đồng lao động song song tại 2 nơi trong và nơi nào cũng ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên. Như vậy, khi tính thuế TNCN thì sẽ như thế nào và cách quyết toán thuế cụ thể ra sao? Xin cảm ơn Báo SGGP và Cục Thuế TPHCM!

- Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Phó Trưởng Phòng TNCN

Chào bạn!

Trong trường hợp này, theo quy định hiện hành, về cách tính thuế TNCN thì tại đơn vị chi trả thu nhập mà bạn có đăng ký giảm trừ gia cảnh bản thân và người phụ thuộc (nếu có) sẽ khấu trừ thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần, tại đơn vị chi trả thu nhập còn lại khấu trừ theo mức thuế suất 10% trên thu nhập đối với từng lần chi trả từ 2 triệu đồng trở lên.

Cách quyết toán thuế TNCN: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo trừ các trường hợp sau:

- Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau.

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại 1 đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai tại các nơi khác, bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không quyết toán đối với phần thu nhập này.

Lê Minh Quân - Nam, 43 tuổi - minhquantt23@gmail.com

- Trường hợp khi công ty chúng tôi bắt buộc giải thể, nhân viên công ty không nộp thuế thì phía công ty có phải làm tờ khai quyết toán thuế TNCN hay không? Nếu có, mong Cục Thuế TP hướng dẫn cách thực hiện? Trân trọng cảm ơn!

- Bà Trần Thị Lệ Nga - Phó Cục Trưởng Cục Thuế TPHCM

Chào anh!

Trường hợp của công ty có quyết định giải thể, trong năm có chi trả thu nhập cho cá nhân người lao động nhưng không phát sinh phải khấu trừ thuế (cá nhân không phải nộp thuế) thì công ty không phải quyết toán thuế, chỉ cung cấp cho cơ quan thuế danh sách cá nhân đã chi trả thu nhập trong năm theo mẫu quy định, chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định giải thể.

Nguyễn Thị Thảo - Nữ, 38 tuổi - TPHCM

- Bố tôi đã về hưu và bố tôi có thu nhập từ việc giảng daỵ, ở các trường đại học họ có khấu trừ 10% thuế TNCN. Xin cho tôi hỏi bố tôi có phải cộng thu nhập từ lương hưu và thu nhập từ các trường đại học không và phải nộp tờ khai quyết toán ở đâu. Xin cảm ơn!

- Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Phó Trưởng Phòng TNCN

Chào chị!

Tiền lương hưu do Quỹ Bảo hiểm xã hội trả theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; tiền lương hưu nhận được hàng tháng từ Quỹ Hưu trí tự nguyện là khoản thu nhập được miễn thuế. Như vậy, nếu thu nhập từ giảng dạy của bố chị bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không quyết toán đối với phần thu nhập này.

Nguyen Thi Huong - Nữ, 35 tuổi - b_k911@yahoo.com - Gò Vấp

- Doanh nghiệp ký thỏa thuận tài trợ một phần học phí cho người lao động nâng cao trình độ phục vụ công việc, mỗi năm tài trợ 500$ trong vòng 5 năm bắt đầu từ năm học thứ 2. Người lao động học trong thời gian 2 năm với học phí thực tế là 5.000$, tự trả học phí trước rồi được doanh nghiệp chuyển khoản tiền hỗ trợ theo cam kết vào tài khoản cá nhân của người lao động. Do người lao động bắt đầu nhận tiền hỗ trợ từ năm học thứ 2 (năm học cuối) và ngày hóa đơn thu học phí rơi vào 2 năm học. Như vậy, sau khi đã học xong sẽ không có hóa đơn/biên lai thu tiền học phí tương ứng với năm nhận tiền. Cho tôi hỏi: - Tiền hỗ trợ học phí này có được tính vào chi phí tính thuế TNDN không (khi doanh nghiệp chi trả khoản tài trợ vào những năm sau khi học xong, không có hóa đơn tương ứng với năm chi trả)? - Khoản tiền hỗ trợ này có chịu thuế TNCN không (khi doanh nghiệp chi trả khoản tài trợ vào những năm sau khi học xong)?

- Bà Huỳnh Thị Mỹ Lâm – Phó Trưởng Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ Cục Thuế TPHCM

Chào chị!

Theo trình bày của doanh nghiệp có thỏa thuận tài trợ một phần học phí cho người lao động nâng cao trình độ phục vụ công việc, mỗi năm tài trợ 500$ trong vòng 5 năm bắt đầu từ năm học thứ 2. Người lao động học trong thời gian 2 năm với học phí thực tế là 5.000$, tự trả học phí trước rồi được doanh nghiệp chuyển khoản tiền hỗ trợ theo cam kết vào tài khoản cá nhân của người lao động. Do người lao động bắt đầu nhận tiền hỗ trợ từ năm học thứ 2 (năm học cuối) và ngày hóa đơn thu học phí rơi vào 2 năm học thì khoản tiền học phí mà Công ty hỗ trợ cho người lao động của doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ (khoản chi có tính chất phúc lợi) khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Khoản chi có tính chất phúc lợi được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không vượt quá 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp. Khi cá nhân người lao động nhận khoản hỗ trợ trên phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN theo quy định.

Nguyễn Thị Minh Trang- Nữ, 40 tuổi - thuysanso5@yahoo.com.vn - 100/26 Bình Thới, Q11, TPHCM

- Theo như câu trả lời của bà Trần Thị Lệ Nga _ Phó Cục Trưởng Cục Thuế TPHCM thì công ty chúng tôi cho thuê kho lạnh để bảo quản hàng thủy hải sản và thực phẩm đông lạnh địa chỉ cho thuê kho là ở quận 11 và quận Bình Tân, như vậy công ty chúng tôi có được hưởng thuế suất ưu đãi 10% không?

- Bà Trần Thị Lệ Nga - Phó Cục Trưởng Cục Thuế TPHCM

Chào chị!

Thu nhập từ hoạt động đầu tư kho lạnh để bảo quản nông, thủy sản và thực phẩm theo quy định tại Khoản 2đ Điều 15 Nghị định 218/2013/NĐ-CP được áp dụng thuế suất thuế TNDN 10%  (không phân biệt địa bàn).


Đỗ Thị Minh - Nữ, 25 tuổi - quận 3, TPHCM

- Gửi Cục Thuế TPHCM. 6 tháng đầu năm 2015, tôi có thu nhập ở một công ty tại Hà nội, sau đó tôi thất nghiệp không có thu nhập. Vậy xin hỏi tôi quyết toán ở đâu? Tôi thường trú tại quận Hoàn Kiếm nhưng do tính chất công việc, hiện tôi tạm trú tại quận 3, TPHCM. Vì nhu cầu đi lại bất tiện tôi có thể quyết toán tại TPHCM đuợc không? Xin cảm ơn!

- Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Phó Trưởng Phòng TNCN

Chào chị!

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15-6-2015 của Bộ Tài chính, trường hợp cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi, nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Chi cục thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).

Phạm Hồng Quân - Nam, 50 tuổi - quận Gò Vấp

- Những năm trước, Cục Thuế TP có Tuần lễ Hỗ trợ người nộp thuế kê khai quyết toán thuế, năm nay tôi cũng muốn được hỗ trợ như mọi năm có được không?

- Bà Trần Thị Lệ Nga -Phó Cục Trưởng Cục Thuế TPHCM

Chào ông!

Năm nay tại Cục Thuế TPHCM và các Chi cục Thuế quận huyện có tổ chức hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế TNCN từ ngày 21-3-2016 đến ngày 1-4-2016. Ông có thể đến cơ quan thuế nơi nộp hồ sơ để được hỗ trợ.

Ngọc Thúy - Nữ, 52 tuổi - tranthuy@yahoo.com.vn - Bến Lức, Long An

- Vợ chồng tôi kinh doanh mặt hàng ăn uống theo hình thức hộ gia đình. Mức thuế khoán áp dụng trong năm 2016 là 4.050.000 đồng/quý. Trong đó thuế GTGT là 2.700.000 đồng, và thuế TNCN là 1.350.000 đồng. Một tháng hai vợ chồng tôi thu nhập khoảng 13.000.000 đồng. Trừ chi phí thuê mặt bằng thì lợi nhuận còn lại khoảng 10 triệu đồng. Hai vợ chồng với thu nhập như vậy thì có phải đóng thuế TNCN không? Và mức thu nhập đóng TNCN được tính như thế nào?

- Bà Trần Thị Lệ Nga - Phó Cục Trưởng Cục Thuế TPHCM

Chào chị!

Trường hợp của vợ chồng chị có kinh doanh mặt hàng ăn uống đã thực hiện nộp thuế GTGT và thuế TNCN theo tỷ lệ tính trên doanh thu thì không phải thực hiện quyết toán thuế hàng năm để nộp thêm thuế TNCN nữa.

Trần THế Viên - Nam - vienktv.tran@gmail.com

- Tôi có thắc mắc xin hỏi như sau: Công ty chúng tôi làm trong lĩnh vực xây dựng. Chúng tôi có đầu tư sang Campuchia với 2 hình thức: chi nhánh và công ty con. Khi mang doanh thu, chi phí, lợi nhuận về Việt Nam sẽ đóng thuế như thế nào? Tôi được biết bên Campuchia chưa thực hiện đầy đủ chế độ hóa đơn như Việt Nam mình. Trân trọng cảm ơn quý vị lãnh đạo Cục thuế TP!

- Bà Trần Thị Lệ Nga - Phó Cục Trưởng Cục Thuế TPHCM

Chào ông!

Trường hợp khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài đã chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (hoặc một loại thuế có bản chất tương tự thuế thu nhập doanh nghiệp) ở nước ngoài, khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tại Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài được trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài hoặc đã được đối tác nước ngoài tiếp nhận đầu tư trả thay (kể cả thuế đối với tiền lãi cổ phần), nhưng số thuế được trừ không vượt quá số thuế thu nhập tính theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam. Số thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài được miễn, giảm đối với phần lợi nhuận được hưởng từ dự án đầu tư ở nước ngoài theo luật pháp của nước doanh nghiệp đầu tư cũng được trừ khi xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tại Việt Nam.

Trường hợp doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ở nước ngoài có chuyển phần thu nhập về nước mà không thực hiện kê khai, nộp thuế đối với phần thu nhập chuyển về nước thì cơ quan thuế thực hiện ấn định thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh tại nước ngoài theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Nguyễn Thị Phương - Nữ

- Trước kia tôi có xin được hướng dẫn để quyết toán thuế thu nhập cá nhân của bản thân tôi năm 2015 bằng cách gọi điện lên Cục thuế TPsố (08) 37 702288 - số nội bộ là số 1 - nhưng gọi hoài mà chẳng có ai nhắc máy. Xin anh/chị vui lòng trả lời cho tôi qua số điện thoại 0917626136. Xin trân trọng cảm ơn!

- Bà Trần Thị Lệ Nga – Phó Cục Trưởng Cục Thuế TPHCM

Chào bạn!

Cục Thuế ghi nhận phản ánh của bạn và sẽ cho kiểm tra lại để chấn chỉnh.  Xin cảm ơn bạn!

Trần Hồng Hải - Nam - honghai@gmail.com

- Doanh nghiệp tôi được thành lập từ 2006 và hoạt động với quy mô nhỏ, từ khi thành lập đến nay, doanh nghiệp nộp tiền thuế tại kho bạc hoặc ngân hàng và cũng chưa đăng ký nộp thuế điện tử. Tuy nhiên, tính đến tháng 12-2015, doanh nghiệp làm ăn thua lỗ nên Công ty tôi quyết định giải thể. Vậy khi Công ty tôi giải thể và phải thanh toán các khoản nợ thuế thì Công ty tôi có được nộp thuế bằng tiền mặt tại kho bạc hay ngân hàng thương mại không? Hay bắt buộc phải đăng ký nộp thuế điện tử để nộp tiền thuế rồi mới được giải thể ?.

- Bà Trần Thị Lệ Nga - Phó Cục Trưởng Cục Thuế TP

Chào Ông!

Trường hợp Công ty ông tháng 12-2015 có Quyết định giải thể, đến nay chưa thực hiện đăng ký nộp thuế điện tử còn nợ tiền thuế thì Công ty có thể nộp thuế tại Ngân hang - nơi Công ty mở tài khoản hoặc nộp thuế tại Kho bạc.

Nguyễn Hồng Thành - Nam - thanhnguyen@gmail.com -

- Văn phòng Tổng công ty tôi không trực tiếp sản xuất, kinh doanh, sử dụng kinh phí do các cơ sở trực thuộc đóng góp để hoạt động. Sắp tới, Văn phòng Tổng công ty có cho Công ty khác thuê lại phần diện tích không sử dụng hết để làm văn phòng. Vậy xin hỏi văn phòng Tổng công ty có phải kê khai thuế giá trị gia tăng cho hoạt động cho thuê văn phòng không?

- Bà Huỳnh Thị Mỹ Lâm – Phó Trưởng Phòng Tuyên Truyền Hỗ Trợ Cục Thuế TPHCM

Chào Anh!

Trường hợp Văn phòng Tổng công ty có cho Công ty khác thuê lại phần diện tích không sử dụng hết để làm văn phòng thì phải kê khai nộp thuế GTGT theo quy định.

Lê Thị Thu - Nữ, 27 tuổi - lethulethu24@gmail.com - quận 3, TPHCM

- Xin cho tôi hỏi khi làm quyết toán thuế TNDN, theo quy định hiện nay thì cơ quan tôi sẽ phải tính thuế suất như thế nào? Xin trân trọng cảm ơn!

- Bà Trần Thị Lệ Nga - Phó Cục Trưởng Cục Thuế TPHCM

Chào chị!

Năm 2015 thuế suất thuế TNDN phổ thông là 22%. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam (kể cả hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp) hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất 20%.

Hieu Yakahaki - Nam - yakithala@yahoo.com

- Tôi là người nước ngoài sang Việt Nam và ký hợp đồng làm việc tại một công ty liên doanh ở Việt Nam, đến nay, tôi đã kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam nhưng tôi phải về nước gấp không thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh được. Xin hỏi tôi có được ủy quyền cho người khác thực hiện quyết toán thuế TNCN cho tôi được không?

- Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Phó Trưởng Phòng TNCN

Chào anh!

Trước đây quy định "Cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh". Tuy nhiên, hiện nay theo quy định tại Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15-6-2015 của Bộ Tài chính áp dụng cho kỳ quyết toán thuế từ năm 2015 được sửa đổi, bổ sung như sau: "Cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc Hợp đồng lao động tại Việt Nam nhưng trước khi xuất cảnh phải làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN trong trường hợp này chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày cá nhân xuất cảnh". .

Đặng Dương Khánh Thụy - Nữ

- Công ty của tôi là doanh nghiệp có số nhân viên dưới 10 người và hiện đang thuê freelancer để làm trực tuyến theo dự án, xin hỏi: freelancer đó có phải đóng thuế TNCN không? Doanh nghiệp thuê freelancer có phải chịu trách nhiệm về khoản thuế TNCN cho freelancer đó không? Còn về các chế độ bảo hiểm (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) cho freelancer này, doanh nghiệp có phải chịu trách nhiệm không? Rất mong được Cục Thuế TPHCM giải đáp những vướng mắc trên của tôi. Xin cảm ơn!

- Bà Trần Thị Lệ Nga - Phó Cục Trưởng Cục Thuế TPHCM

Chào bạn!

Về nguyên tắc, công ty có chi trả TNCN người lao động và khoản thu nhập này thuộc diện chịu thuế TNCN thì công ty phải có trách nhiệm khấu trừ, kê khai và nộp thuế vào ngân sách Nhà nước theo quy định. Về chế độ bảo hiểm cho cá nhân người lao động đề nghị công ty liên hệ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM để xem xét hướng dẫn theo chức năng.

Trương Nam - Nam - khanhhoa@yahoo.com

- Công ty đã đăng ký nộp thuế điện tử theo triển khai của cơ quan thuế. Tuy nhiên, hiện nay công ty tôi vẫn đang thực hiện nộp thuế bằng Internet Banking. Vậy công ty tôi có nhất thiết phải thực hiện nộp thuế điện tử qua cổng thông tin của cơ quan thuế không hay vẫn được sử dụng hình thức qua Internet Banking?

- Bà Trần Thị Lệ Nga - Phó Cục Trưởng Cục Thuế TPHCM

Chào bạn!

Việc thực hiện nộp thuế bằng Internet Banking cũng là một hình thức nộp thuế điện tử, do đó công ty không phải thực hiện nộp thuế điện tử qua cổng thông tin của cơ quan thuế nữa.

Nguyễn Văn Luân - Nam, 42 tuổi - quận 4, TPHCM

- Xin cho tôi hỏi các trường hợp người lao động có thể ủy quyền quyết toán thuế cho công ty quyết toán thuế thay.

- Bà Trần Thị Lệ Nga – Phó Cục Trưởng Cục Thuế TPHCM

Chào bạn!

Căn cứ theo Khoản 3, Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15-6-2015 và căn cứ theo Điểm 1, Mục II, Công văn 801/ TCT- TNCN ngày 2-3-2016  về việc hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015 và cấp MST NPT có quy định cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thuế trong các trường hợp sau:

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế (bao gồm cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm) thì được ủy quyền quyết toán thuế tại tổ chức trả thu nhập đó đối với phần thu nhập do tổ chức đó chi trả, kể cả trường hợp cá nhân đồng thời có thu nhập từ bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà đã khấu trừ thuế TNCN 10%.

- Trường hợp tổ chức trả thu nhập thực hiện việc tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi) và người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới (tổ chức được hình thành sau khi tổ chức lại doanh nghiệp), nếu trong năm người lao động không có thêm thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi nào khác thì được ủy quyền quyết toán cho tổ chức mới quyết toán thuế thay đối với cả phần thu nhập tổ chức cũ chi trả. Trường hợp điều chuyển người lao động giữa các tổ chức trong cùng một hệ thống như: tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ - con, trụ sở chính và chi nhánh thì cũng được áp dụng nguyên tắc ủy quyền quyết toán thuế như đối với trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp.

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% nếu cá nhân không có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai thì được ủy quyền quyết toán tại tổ chức trả thu nhập ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên. Nếu cá nhân có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai thì cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế.

Xin cảm ơn bạn!

Tạ Như Khánh - Nữ - khanhhoangxaydung@yahoo.com -

- Công ty tôi có ký hợp đồng cung cấp hàng với doanh nghiệp thương mại tại Việt Nam để thực hiện công trình xây dựng ở Lào. Vậy cho tôi hỏi để được khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa xuất khẩu sang Lào thì công ty phải đáp ứng các điều kiện gì?

- Bà Trần Thị Lệ Nga - Phó Cục Trưởng Cục Thuế TPHCM

Chào bạn!

Thuế suất thuế GTGT 0% chỉ áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Để được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với hàng hóa phải có hợp đồng, chứng từ thanh toán qua ngân hàng và tờ khai hải quan. Trường hợp công ty nếu cung cấp hàng hóa cho khách hàng ở nước ngoài (Lào) có đủ điều kiện nêu trên thì được áp dụng thuế suất 0% và được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Trường hợp công ty cung cấp hàng hóa cho doanh nghiệp tại Việt Nam không có đủ điều kiện nêu trên thì không áp dụng thuế suất 0%, phải tính thuế GTGT theo hàng hóa cung cấp (5% hoặc 10%). Khoản thuế GTGT đầu vào có đủ điều kiện khấu trừ thì Công ty được khấu trừ theo quy định.

Thái Đức Bảo - Nam 48 tuổi - ducbaoph2000@yahoo.com - Phú Nhuận

- Cho Tôi xin hỏi: Năm 2015 tôi làm tại đơn vị HCSN và đã nghĩ hưu trước tuổi vào tháng 9-2015 và không có khoản thu nhập nào khác sau khi nghỉ hưu. Vậy trong trường hợp này tôi có thể ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2015 cho đơn vị chi trả đuợc không?

- Bà Trần Thị Lệ Nga – Phó Cục Trưởng Cục Thuế TPHCM

Chào bạn

Căn cứ theo điểm 1, mục II, công văn 801/ TCT- TNCN ngày 2-3-2016  về việc hướng dẫn quyết toán thuế  TNCN năm 2015 và cấp MST NPT có quy định cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thuế như sau:

“Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm uỷ quyền quyết toán thuế (bao gồm cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm) thì được ủy quyền quyết toán thuế tại tổ chức trả thu nhập đó đối với phần thu nhập do tổ chức đó chi trả…”

Như vậy, trường hợp của bạn, mặc dù trong năm 2015, bạn chỉ có duy nhất 1 nguồn thu nhập tại đơn vị HCSN nhưng đến 9-2015, bạn đã nghỉ hưu trước hạn, có nghĩa là bạn không còn làm việc tại đơn vị của bạn vào thời điểm ủy quyền quyết toán nên bạn không thể ủy quyền cho đơn vị HCSN quyết toán thuế TNCN năm 2015 thay bạn được mà bạn phải trực tiếp quyết toán với Cơ Quan Thuế. Xin cảm ơn.

Hướng dẫn doanh nghiệp khai thuế tại Cục thuế TPHCM. Ảnh Cao Minh

Trịnh Lệ Thủy - Nữ - lethanh@yahoo.com

- Khi thực hiện quyết toán thuế TNDN năm 2015, ngoài các nội dung đã được quy định tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18-6-2014 hướng dẫn chung về thuế TNDN thì cần lưu ý một số nội dung nào khi quyết toán thuế TNDN năm 2015?

- Bà Trần Thị Lệ Nga - Phó Cục Trưởng Cục Thuế TPHCM

Chào bạn!

Những điểm cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN năm 2015 đã được Tổng cục Thuế (Tạp chí Thuế) phát hành trong cuốn sách “Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN năm 2015 và giải đáp các tình huống vướng mắc về thuế”. Công ty có thể liên hệ đến Cục Thuế TP (Phòng TTHT) để mua hoặc được cung cấp bằng bản giấy hoặc văn bản điện tử.


Nguyễn Đắc Lợi - Nam - nguyenloi@yahoo.com

- Cá nhân vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công vừa có thu nhập từ cho thuê nhà thì quyết toán thuế TNCN như thế nào? Có được quyết toán tại cơ quan chi trả không?

- Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Phó Trưởng Phòng TNCN

Chào anh!

Đối với thu nhập từ cho thuê tài sản thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 8 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15-6-2015 của Bộ Tài chính:

- Nguyên tắc khai thuế: - Cá nhân trực tiếp khai thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng, thuế TNCN nếu có tổng doanh thu cho thuê tài sản trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng. - Cá nhân lựa chọn khai thuế theo kỳ thanh toán hoặc khai thuế một lần theo năm. Trường hợp có sự thay đổi về nội dung hợp đồng thuê tài sản dẫn đến thay đổi doanh thu tính thuế, kỳ thanh toán, thời hạn thuê thì cá nhân thực hiện khai điều chỉnh, bổ sung theo quy định của Luật Quản lý thuế cho kỳ tính thuế có sự thay đổi. - Cá nhân khai thuế theo từng hợp đồng hoặc khai thuế cho nhiều hợp đồng trên một tờ khai nếu tài sản cho thuê tại địa bàn có cùng cơ quan thuế quản lý.

- Nơi nộp hồ sơ khai thuế: Chi cục Thuế nơi có tài sản cho thuê. Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công: thực hiện theo quy định tại Điều 21, Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15-6-2015 của Bộ Tài chính thì cá nhân ủy quyền cho tổ chức chi trả thu nhập quyết toán thay hoặc trực tiếp nộp hồ sơ quyết toán.

Nguyen Minh - Nam 40 tuổi - cchctp@yahoo.com - TPHCM

- Báo cáo tài chính và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 theo Thông tư 200 chưa thấy hiển thị trên phần mềm 3.3.5. Vậy gửi bằng hình thức qua mạng hay gửi trực tiếp cho cơ quan thuế? Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2015 theo Thông tư 92 chưa có phần mềm hỗ trợ kê khai. Vậy gửi trực tiếp hay bằng giấy cho cơ quan thuế?

- Bà Trần Thị Lệ Nga - Phó Cục Trưởng Cục Thuế TP

Chào Ông!

Do phần mềm HTKK 3.3.5 chưa cập nhật các mẫu biểu mới theo quy định hiện hành nên doanh nghiệp vẫn kê khai theo mẫu biểu cũ trên phần mềm HTKK 3.3.5 để nộp cho cơ quan thuế.

Nguyen Thi Hoang Oanh - Nữ 36 tuổi - - Quận 11 TPHCM

- Trong năm 2015, Tôi vừa có thu nhập từ tiền lương, vừa có thu nhập từ cho thuê nhà (120triệu/năm). Vậy cuối năm tôi có phải tổng hợp hai nguồn thu nhập này để quyết toán với cơ quan thuế hay không?

- Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Phó Trưởng Phòng TNCN

Chào Chị, Đối với thu nhập từ cho thuê tài sản thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 8 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính: * Nguyên tắc khai thuế: - Cá nhân trực tiếp khai thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân nếu có tổng doanh thu cho thuê tài sản trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng. - Cá nhân lựa chọn khai thuế theo kỳ thanh toán hoặc khai thuế một lần theo năm. Trường hợp có sự thay đổi về nội dung hợp đồng thuê tài sản dẫn đến thay đổi doanh thu tính thuế, kỳ thanh toán, thời hạn thuê thì cá nhân thực hiện khai điều chỉnh, bổ sung theo quy định của Luật Quản lý thuế cho kỳ tính thuế có sự thay đổi. - Cá nhân khai thuế theo từng hợp đồng hoặc khai thuế cho nhiều hợp đồng trên một tờ khai nếu tài sản cho thuê tại địa bàn có cùng cơ quan thuế quản lý. * Nơi nộp hồ sơ khai thuế: Chi cục Thuế nơi có tài sản cho thuê. Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công: thực hiện theo quy định tại Điều 21, Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính thì cá nhân ủy quyền cho tổ chức chi trả thu nhập quyết toán thay hoặc trực tiếp nộp hồ sơ quyết toán. Như vậy, đối với trường hợp của chị thì không phải tổng hợp hai nguồn thu nhập này để quyết toán với cơ quan thuế.

Lê Quang Minh - Nam 38 tuổi - minhquangle286@gmail.com - quận Tân Bình, TPHCM

- Kính gửi Báo Sài Gòn Giải Phóng!. Tôi có một số vướng mắc về thuế thu nhập cá nhân, xin được hướng dẫn.Trong năm 2015, công ty tôi nộp tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân ( Mẫu 02/KK-TNCN) Quý 2/2015 lần đầu bị sai số thuế đã khấu trừ. Số thuế phải nộp là 10.000.000 đồng, nhưng trong tờ khai lần đầu ghi số thuế đã khấu trừ là 8.000.000 đồng. Vậy Công ty tôi có bắt buộc phải nộp tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân Quý 2/2015 bổ sung lần 1 hay không? Hay chỉ cần sửa bổ sung lại trong quyết toán năm 2015? (Công ty chưa nộp tờ khai quyết toán năm).

- Bà Trần Thị Lệ Nga - Phó Cục Trưởng Cục Thuế TPHCM

Chào Ông!

Trường hợp của Công ty đã lập tờ khai thuế TNCN Quý 2-2015 có sai sót về số thuế TNCN phải nộp thì Công ty phải lập tờ khai điều chỉnh lại tờ khai thuế TNCN Quý 2-2015 đã bị sai theo quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Phạm Sơn Dương - Nam, 29 tuổi - duongpham554@gmail.com - Linh Xuân, Thủ Đức, TPHCM

- Nhờ Báo SGGP gửi đến Cục Thuế TP giải đáp vướng mắc cho công ty chúng tôi, như sau: - Lập BCTC năm 2015 theo Thông tư 200 gửi theo hình thức nào? - Lập báo cáo Thuế TNCN năm 2015 theo Thông tư 92 gửi theo hình thức nào?

- Bà Huỳnh Thị Mỹ Lâm – Phó Trưởng Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ Cục Thuế TPHCM

Chào anh!

Do phần mềm Hỗ trợ Kê khai (HTKK 3.3.5) của cơ quan thuế chưa cập nhật các mẫu biểu mới theo quy định hiện hành nên doanh nghiệp vẫn kê khai theo mẫu biểu cũ trên phần mềm HTKK 3.3.5 để nộp cho cơ quan thuế (gồm báo cáo tài chính và tờ khai quyết toán thuế TNCN).

Phạm Minh Hạnh - Nữ, 43 tuổi - minhhanh2000@gmail.com - quận 5, TPHCM

- Trong công ty tôi có nhân viên A có thu nhập ở hai nơi thuộc trường hợp từ quyết toán thuế. Trong năm công ty tôi có trả thu nhập cho nhân viên A, nhưng không khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (số thuế đã khấu trừ = 0đ). Cuối năm, công ty tôi có bắt buộc phải cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho nhân viên A không? Nếu công ty chỉ cung cấp cho nhân viên A bảng xác nhận, trong đó có xác nhận các khoản: Tổng thu nhập chịu thuế trong năm, Giảm trừ gia cảnh, Bảo hiểm xã hội… có giám đốc ký tên, đóng mộc. Thì nhân viên A có dùng được bảng xác nhận đó thay thế cho chứng từ khấu trừ thuế TNCN để từ quyết toán thuế hay không?

- Bà Trần Thị Lệ Nga - Phó Cục Trưởng Cục Thuế TPHCM

Chào bạn!

Trường hợp của công ty có nhân viên A có thu nhập từ hai nơi, tại công ty không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì công ty không phải cấp chứng từ khấu trừ thuế mà chỉ văn bản xác nhận thu nhập làm việc tại công ty để cá nhân có căn cứ tổng hợp thu nhập và trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Nguyen Thi Huong - Nữ, 35 tuổi - b_k911@yahoo.com - Gò Vấp

- Xin hỏi, chi tổ chức liên hoan cuối năm cho cán bộ công nhân viên công ty; quà tết, quà trung thu có được coi là khoản chi phúc lợi không?

- Bà Trần Thị Lệ Nga - Phó Cục Trưởng Cục Thuế TPHCM

Chào bạn!

Trường hợp công ty tổ chức liên hoan cuối năm cho cán bộ công nhân viên, chi quà tết, quà trung thu cho cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp thì khoản chi này được xem là khoản chi có tính chất phúc lợi, nếu tổng khoản chi có tính chất phúc lợi (trong đó có các khoản chi trên) không vượt quá một tháng lương bình quân thực tế của Công ty thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Võ Thị Thúy Nở - Nữ, 34 tuổi - thuynoshoes@yahoo.com - Dĩ An, Bình Dương

- Trường hợp công ty có khoán chi tiền công tác phí cho nhân viên chúng tôi đi công tác trong nước hoặc nước ngoài gồm tiền ăn, tiền ở và tiền đi lại. Vậy trong quy chế tài chính thì thuế có chấp nhận hay không hay như thế nào? Nếu đi công tác nước ngoài, chứng từ bên nước ngoài khi đi công tác làm sao để thuế chấp nhận? Xin cảm ơn!

- Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Phó Trưởng Phòng TNCN

Chào chị!

Về khoản thu nhập chịu thuế TNCN có liên quan đến công tác phí, tùy vào thời điểm phát sinh không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân nếu đáp ứng quy định tại các Thông tư 23/2007/TT-BTC ngày 21-3-2007, Thông tư 97/2010/TT-BTC ngày 6-7-2010, Thông tư 91/2005/TT-BTC ngày 18-10-2005 (đến 9-8-2012), Thông tư 102/2012/TT-BTC ngày 21-6-2012 (từ 10-8-2012), Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22-6-2015 của Bộ Tài chính.

Le Minh - Nam, 66 tuổi - leminh12345@gmail.com - A3/34khu d/c Phú Xuân - Nhà Bè

- Tôi mua 1 căn nhà trong khu dân cư Phú Xuân - Nhà Bè, khi đi công chứng, họ yêu cầu phải chờ giá thuế mới. Đóng thuế xong mới sang tên được. Đã hơn một năm nay vẫn chưa thấy giấy báo thuế mới. Vậy bao giờ mới có giá thuế mới?

- Bà Trần Thị Lệ Nga - Phó Cục Trưởng Cục Thuế TPHCM

Chào ông!

Việc quy định giá đất để làm căn cứ xác định nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân TP và trong năm 2015 Ủy ban Nhân dân TP đã ban hành Bảng giá đất trên địa bàn TP, do trường hợp của ông nêu chưa cụ thể nên chúng tôi chưa có cơ sở để trả lời. Đề nghị ông liên hệ Cục Thuế (Phòng Quản lý các khoản thu về đất) để được xem xét cụ thể hồ sơ và hướng dẫn.

BUỔI GIAO LƯU TRỰC TUYẾN ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC. CẢM ƠN QUÝ ĐỘC GIẢ ĐÃ THAM GIA CÙNG CHÚNG TÔI.

BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG

 
Thực hiện  HỒNG VÂN - ĐÀO THỤY - VÕ THẮM - QUANG KHOA   

Các tin, bài viết khác

Video

Thừa Thiên - Huế nỗ lực giải cứu cá voi mắc cạn

Khoảng 5 giờ ngày 18-10, một con cá voi lớn bị sóng biển lớn đánh tấp vào bờ tại khu vực cửa biển Tư Hiền, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ngay sau đó, các chiến sĩ biên phòng và người dân địa phương đã nỗ lực giải cứu cá voi để đưa về biển. Cá voi có trọng lượng nặng khoảng 3 tấn, dài 10m.

Ảnh

Mưu sinh mùa lũ muộn

Theo Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN-PTNT), năm 2021 lũ trên dòng chính sông Mê Công có xu thế ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm, cộng với một số nguyên nhân khác, nên năm nay lũ ở ĐBSCL về khá muộn và dao động mức thấp.