Đà Nẵng phấn đấu xuất khẩu phần mềm đạt 161,8 triệu USD

Sở TT-TT TP Đà Nẵng vừa cho biết, năm 2023, tổng doanh thu ngành TT-TT ước đạt 36.571 tỷ đồng, tăng 8,1% so với năm 2022; kim ngạch xuất khẩu phần mềm đạt 147,8 triệu USD, đạt 101,25% so với kế hoạch, tăng 12% so với năm 2022.

Đến nay, Đà Nẵng có các cơ sở dữ liệu nền và khoảng 100 dữ liệu chuyên ngành chia sẻ dùng chung; 400 thiết bị kết nối internet vạn vật quan trắc cung cấp dữ liệu theo thời gian thực; triển khai xây dựng nền tảng DanangChain… Đặc biệt, cơ sở dữ liệu kết quả thủ tục hành chính số không chỉ giúp người dân, doanh nghiệp không cần nộp bản giấy mà còn giúp cơ quan nhà nước bỏ/giảm khoảng 180 thủ tục hành chính cấp lại do hư hỏng, mất…

Năm 2024, ngành TT-TT Đà Nẵng đề ra chủ đề “Phổ cập hạ tầng số, sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số - Động lực mới tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động”. Toàn ngành phấn đấu doanh thu tăng 8,9% so với năm 2023; doanh thu xuất khẩu phần mềm đạt 161,8 triệu USD.

Tin cùng chuyên mục