Đà Nẵng thành lập tổ xây dựng đề án Trung tâm tài chính khu vực

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ký Quyết định số 965 về việc thành lập Tổ công tác lập đề án xây dựng TP Đà Nẵng trở thành Trung tâm tài chính khu vực.
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Liên Thái Bình Dương IPPG, đơn vị được TP Đà Nẵng chọn tư vấn lập Đề án xây dựng Đà Nẵng thành Trung tâm tài chính khu vực
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Liên Thái Bình Dương IPPG, đơn vị được TP Đà Nẵng chọn tư vấn lập Đề án xây dựng Đà Nẵng thành Trung tâm tài chính khu vực

Theo đó, thành lập Tổ công tác lập đề án xây dựng TP Đà Nẵng trở thành Trung tâm tài chính khu vực do Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh làm tổ trưởng.

Bên cạnh đó, tổ công tác có 2 tổ phó, gồm ông Nguyễn Văn Phụng, Giám đốc Sở Tài chính và bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ngoài ra, tổ công tác còn có các thành viên là lãnh đạo các Sở Công Thương TP Đà Nẵng, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư TP Đà Nẵng, Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Đà Nẵng, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh TP Đà Nẵng và Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng.

Để công việc của tổ công tác thuận lợi, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng mời đại diện lãnh đạo các bộ, ngành và các Vụ chuyên ngành thuộc các bộ, ngành có liên quan như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tham gia hỗ trợ, góp ý cho TP Đà Nẵng trong quá trình lập đề án xây dựng TP Đà Nẵng trở thành Trung tâm tài chính khu vực.

Ngoài ra, tổ trưởng quyết định việc mời thêm các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan tham gia trong các cuộc họp của tổ để góp ý tư vấn và phối hợp thực hiện.

Trước đó, Thủ tướng đã đồng ý về chủ trương giao UBND TP Đà Nẵng nghiên cứu, lập đề án xây dựng “Trung tâm tài chính khu vực” theo mục tiêu, giải pháp tại Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tin cùng chuyên mục

Viết về Đà nẵng