Đại biểu các tôn giáo nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng

(SGGP).- Ngày 25-8, tại TPHCM, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị đại biểu các chức sắc tôn giáo nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng ở phía Nam. Tham dự hội nghị có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Huỳnh Đảm nhấn mạnh, các chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo là một bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, các tôn giáo tuy có khác nhau về giáo luật, giáo lý, phương thức hành đạo nhưng đều có điểm chung là khát vọng xây dựng một cuộc sống an lành, hạnh phúc cho mỗi con người ở hiện tại và tương lai. Việc tổ chức hội nghị nhằm giúp chức sắc các tôn giáo nắm vững những quan điểm, nội dung cơ bản trong các văn kiện Đại hội XI của Đảng và chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tự do tôn giáo, tín ngưỡng. Qua đó, tạo sự tin tưởng, đồng thuận cao trong chức sắc, tín đồ các tôn giáo trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh khẳng định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta là nhất quán, tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân theo quy định của pháp luật đồng thời đấu tranh và xử lý nghiêm đối với mọi hành động vi phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo và lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo làm tổn hại đến lợi ích của Tổ quốc và nhân dân.


H.HIỆP

Các tin, bài viết khác