Đại học Bách khoa Hà Nội phải là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học công nghệ số 1 của Việt Nam

Ngày 17-3, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn trao các quyết định quan trọng cho Đại học (ĐH) Bách khoa Hà Nội.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trao quyết định công nhận Hội đồng Đại học Đại học Bách khoa Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trao quyết định công nhận Hội đồng Đại học Đại học Bách khoa Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025

Theo đó, công bố quyết định chuyển Trường ĐH Bách khoa Hà Nội thành ĐH Bách khoa Hà Nội; trao quyết định công nhận Hội đồng ĐH, Chủ tịch hội đồng, Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 (trước đó, ngày 2-12-2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1512/QĐ-TTg chuyển Trường ĐH Bách khoa Hà Nội thành ĐH Bách khoa Hà Nội).

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn chúc mừng vì sự phát triển của nhà trường, chuyển đổi mô hình và cơ cấu tổ chức từ trường thành đại học để tiếp tục phát triển, có điều kiện thuận lợi hơn để phát triển tổ chức bên trong, quản trị tốt hơn theo thông lệ thế giới. Một chữ “trường” và một chữ “đại học”, tuy chỉ là ngôn từ nhưng có sự khác biệt rất lớn và thể hiện sự lựa chọn mô hình phát triển phù hợp với quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT nhấn mạnh, ĐH Bách khoa Hà Nội không chỉ phát triển cho mình mà còn cho quốc gia nói chung

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT nhấn mạnh, ĐH Bách khoa Hà Nội không chỉ phát triển cho mình mà còn cho quốc gia nói chung

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, ĐH Bách khoa Hà Nội còn rất nhiều việc phải làm để hoàn thiện cơ cấu ĐH nhiều cấp với cấu trúc chặt chẽ của quản trị hiện đại. Cần hoàn thiện chiến lược và định hướng phát triển lâu dài, hoàn thiện lại quy chế tổ chức và hoạt động… Mô hình ĐH là mô hình thích hợp để triển khai cơ cấu đa ngành. Với một hệ thống lớn và phức tạp, số lượng cán bộ, sinh viên đông, đa dạng, mô hình này vừa bảo đảm sự tự chủ và điều hành thống nhất của bộ máy chỉ huy chung của ĐH, vừa tạo điều kiện cho các thành tố cấp thấp nhất có được quyền tự chủ tương đối về học thuật, tạo nên sự năng động chung cho toàn hệ thống. Mô hình này có nhiều ưu thế, phù hợp với một trình độ quản lý cao, nguồn lực dồi dào, dày đặc các hoạt động học thuật và tiếng nói chuyên môn, vai trò của các giáo sư được phát huy cao độ, đặc biệt là các cấp điều hành chuyên môn.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, để cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển của đất nước, thì các lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và kỹ thuật tiên tiến, hiện đại hết sức quan trọng. Đất nước không thể công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành công nếu thiếu công nghệ, kỹ thuật mũi nhọn. ĐH Bách khoa đứng trước cơ hội và định hướng mở rộng đa ngành, nhưng cần xác định trụ cột, chỗ đứng phải là công nghệ, kỹ thuật và kỹ thuật cao.

“ĐH Bách khoa không chỉ phát triển cho mình mà còn cho quốc gia nói chung và thực hiện vai trò đầu tàu dẫn dắt cho cả các trường ĐH, cao đẳng thuộc khối công nghệ, kỹ thuật. Rà soát cơ cấu ngành nghề phù hợp với bối cảnh cách mạng công nghiệp mới, công nghệ thay đổi từng ngày để dẫn dắt hệ thống”, Bộ trưởng nêu.

Theo ông, điều này cần được ĐH Bách khoa tuyên bố rõ trong sứ mệnh và chức năng nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện, Bộ GD-ĐT sẽ giám sát việc tuân thủ sứ mệnh được tuyên bố và thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ đã lựa chọn và được công nhận. Đây là việc cần thiết của việc quản lý các trường ĐH và các ĐH thời tự chủ cao.

Bộ trưởng đề nghị ĐH Bách khoa đã, đang và sẽ phải là một cơ sở giáo dục, trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học công nghệ số 1 của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật.

Bộ trưởng cũng cho biết, Bộ GD-ĐT xác định ưu tiên đặc biệt cho sự phát triển khối ngành công nghệ và kỹ thuật, ưu tiên đầu tư về điều kiện hạ tầng cho khối ngành này. Tầm quan trọng của khối ngành khiến chúng ta cần phải có đầu tư trọng tâm, trọng điểm, toàn diện để ĐH có thể hoàn thành được sứ mệnh.

Do đó, ĐH Bách khoa cần phải đi đầu trong việc thực hiện tự chủ đầy đủ và có chiều sâu. Tự chủ trong giai đoạn mới vừa theo thông lệ của thế giới, vừa phù hợp với đặc điểm chính trị, xã hội, kinh tế, con người, văn hóa của Việt Nam. Việc chuyển trường thành ĐH cũng nằm trong hệ thống các hoạt động thực hiện về tự chủ ĐH.

Tin cùng chuyên mục