Dân vận là cầu nối vững chắc giữa Đảng với nhân dân

Ngày 8-1, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Dân vận là cầu nối vững chắc giữa Đảng với nhân dân

Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai khẳng định, những kết quả đạt được của ngành dân vận năm 2023 góp phần quan trọng trong kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Công tác dân vận có vai trò quan trọng trong xây dựng quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, trên cơ sở đó xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhấn mạnh những giá trị sâu sắc của Nghị quyết số 25-NQ/TW (ngày 3-6-2013) của Ban Chấp hành Trung Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, vấn đề cốt lõi tạo sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân là phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nhân dân được tham gia vào quá trình phát triển đất nước và xây dựng Đảng; quan tâm đến quyền, lợi ích hợp pháp, thiết thực của nhân dân.

“Việc gì có lợi cho dân hết sức làm. Việc gì hại đến dân, phải hết sức tránh. Làm được, nhân dân sẽ gắn bó, đồng hành cùng với Đảng, làm nên sự nghiệp cách mạng”, đồng chí Trương Thị Mai nêu rõ. Gắn công tác dân vận với công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Nhà nước, mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực hiện nhiệm vụ, dù ở bất cứ vị trí, hoàn cảnh nào, “cán bộ đi trước, làng nước theo sau”, “làm càng cao, tính gương mẫu càng lớn”.

Tin cùng chuyên mục