Đánh giá việc khai thác nước dưới đất, tác động đến sụt lún bề mặt đất

(SGGP).- Đề án “Điều tra, đánh giá việc khai thác, sử dụng nước dưới đất, tác động đến sụt lún bề mặt đất khu vực TP Hà Nội, TPHCM, ĐBSCL; định hướng quản lý, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên nước dưới đất” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đề án sẽ triển khai điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất tại khu vực TP Hà Nội, TPHCM và các địa phương vùng ĐBSCL; xác định, lập bản đồ khoanh vùng phạm vi phễu hạ thấp mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước tại các khu vực này. Đồng thời đánh giá hiện trạng, diễn biến sụt lún bề mặt đất tại các khu vực khai thác nước dưới đất (tại các phễu hạ thấp mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước; các khu vực khai thác nước dưới đất vượt ngưỡng khai thác).

Bên cạnh đó phân tích, đánh giá xác định mối liên quan giữa sụt lún bề mặt đất và khai thác nước dưới đất tại các khu vực bị sụt lún bề mặt đất nằm trong phạm vi các phễu hạ thấp mực nước dưới đất. Từ đó, đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền về định hướng quản lý, khai thác, sử dụng phù hợp nước dưới đất nhằm bảo đảm sử dụng bền vững tài nguyên nước dưới đất, các biện pháp giảm thiểu tác động đến sụt lún bề mặt đất.

LÂM NGUYÊN

Các tin, bài viết khác