Dành nhiều hỗ trợ, ưu đãi cho bảo vệ môi trường

(SGGP 12G).-  Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 4/2009/NĐ-CP về hỗ trợ, ưu đãi cho hoạt động bảo vệ môi trường với mục tiêu giảm thiểu tốc độ và tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay. Theo đó, Chính phủ sẽ dành nhiều hỗ trợ, ưu đãi về cơ sở vật chất, đất đai, vốn, hỗ trợ thuế, tiêu thụ sản phẩm cho các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động bảo vệ môi trường.

Đồng thời khuyến khích các hoạt động khắc phục ô nhiễm môi trường, tái chế, tái sử dụng và giảm thiểu chất thải gây ô nhiễm môi trường.
 
Nghị định nêu rõ, các chủ đầu tư xây dựng công trình bảo vệ môi trường (cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung, hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung) sẽ được nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình, hỗ trợ 50% chi phí vận chuyển chất thải từ nguồn phát thải đến cơ sở xử lý chất thải và 50% giá điện phục vụ trực tiếp sản xuất.

Ngoài ra, các chủ đầu tư nói trên còn được nhà nước hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Nhà nước cũng hỗ trợ về giá đối với sản phẩm, tặng các giải thưởng về bảo vệ môi trường và hỗ trợ quảng bá sản phẩm, phân loại rác tại nguồn.

NHỊ HÀ

Các tin, bài viết khác