Đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nhân lực: Cần phân luồng, định hướng sớm

Trong bối cảnh nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể bị tác động nghiêm trọng, đòi hỏi các trường nghề vừa đào tạo vừa góp phần bảo tồn, phát triển các nghề truyền thống.

Thiếu đầu tư và thực tiễn

Ngày 14-11, Ban Chỉ đạo Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo Chương trình số 06-CTr/TU ngày 17-3-2021 của Thành ủy về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” giai đoạn 2021-2025.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình số 06-CTr/TU chủ trì hội nghị; cùng sự tham gia của một số sở, ngành liên quan và 19 trường cao đẳng, trung cấp công lập của TP Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư thành ủy Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư thành ủy Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nêu rõ, việc phát triển Thủ đô trong giai đoạn tới cần được đẩy mạnh trên 3 trụ cột quan trọng, gồm: Văn hiến, văn hóa Hà Nội; nguồn nhân lực chất lượng cao; đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Tuy nhiên, việc đầu tư cho lĩnh vực giáo dục thời gian qua của TP Hà Nội mới chỉ dừng ở giáo dục phổ thông. Trong khi, giáo dục nghề nghiệp liên quan trực tiếp đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, dù được đầu tư nhưng chưa thực sự thỏa đáng, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đề nghị, các đơn vị liên quan cần thay đổi nhận thức, rằng, giáo dục nghề nghiệp cùng với giáo dục phổ thông hình thành nên hệ thống giáo dục hoàn chỉnh và mỗi loại hình có vai trò, vị trí quan trọng khác nhau, nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô. Theo xu hướng của thế giới là phải phân luồng học sinh từ sớm, vì thế, hệ thống trường nghề có vai trò quan trọng trong đào tạo nghề, bổ cập kiến thức nghề và đào tạo nghề ngắn hạn… phục vụ nhu cầu của xã hội.

Việc đào tạo nghề cần có sự định hướng từ sớm cho học sinh

Việc đào tạo nghề cần có sự định hướng từ sớm cho học sinh

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn chứng, hiện nay, Hà Nội có 1.300 làng nghề và làng có nghề. Đây là nguồn lực lớn để thành phố vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa và phát triển công nghiệp văn hóa. Trong bối cảnh nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể bị tác động nghiêm trọng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị, các trường nghề cần có vai trò quan trọng hơn trong việc vừa đào tạo nghề vừa góp phần bảo tồn, phát triển các nghề truyền thống của Hà Nội.

Đồng thời, cần đầu tư hơn nữa cho công tác đào tạo nghề, từ cơ sở vật chất, chất lượng nguồn nhân lực, đến các cơ chế, chính sách giúp các nhà trường tháo gỡ khó khăn. Đề nghị UBND TP Hà Nội sớm có quy hoạch mạng lưới các trường nghề theo đúng định hướng của thành phố giai đoạn 2030-2045. Trong đó, sớm tháo gỡ những khó khăn cho các nhà trường khi thực hiện tự chủ tài chính; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đào tạo nghề chất lượng cao và xây dựng kế hoạch đào tạo đội ngũ giảng viên tại các trường nghề

Tuyển sinh vượt chỉ tiêu

Trước đó, lãnh đạo Sở LĐTB-XH Hà Nội cho biết, đến nay, Hà Nội có 352 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Trong đó chia theo loại hình đơn vị, với 69 trường cao đẳng, 83 trường trung cấp, 48 trung tâm giáo dục nghề nghiệp/dạy nghề, 18 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và 134 doanh nghiệp, loại hình khác. Thành phố có 19 trường trung cấp, cao đẳng công lập trực thuộc (10 trường cao đẳng, 9 trường trung cấp). Trong giai đoạn 2021-2022, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tuyển sinh đào tạo 474.393/445.000 lượt người, trung bình mỗi năm tuyển sinh đào tạo 237.000 lượt người, đạt 103,04% chỉ tiêu đề ra tại Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy, đạt 106,61% so với kế hoạch đề ra giai đoạn 2021-2022.

Trong 10 tháng của năm 2023, các cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố tuyển sinh 220.800 người, đạt 96% kế hoạch năm 2023, tăng 2,91% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, tỷ lệ học sinh, sinh viên, học viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt 70-80%. Nhiều ngành nghề khi học sinh, sinh viên ra trường được doanh nghiệp tuyển dụng 100%.

Công tác đào tạo nghề cần gắn bó chặt chẽ với nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội

Công tác đào tạo nghề cần gắn bó chặt chẽ với nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội

Lãnh đạo Sở LĐTB-XH Hà Nội cũng cho biết, công tác đào tạo gắn với doanh nghiệp luôn được thành phố quan tâm chú trọng, đây là một giải pháp thúc đẩy mạnh kết quả tuyển sinh, nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Kết quả từ năm 2021 đến nay, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã hợp tác gần 3.000 lượt doanh nghiệp với nhiều nội dung, hình thức phối hợp đa dạng, như: Tiếp nhận 104.053 học sinh, sinh viên thực hành, thực tập tại doanh nghiệp; 1.705 doanh nghiệp tuyển dụng 397.901 học sinh, sinh viên làm việc sau khi tốt nghiệp; 1.301 doanh nghiệp đặt hàng đào tạo đối với 328.063 học sinh, sinh viên.

Dù vậy, công tác tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa đạt được kết quả như mong muốn. Tâm lý trọng bằng cấp vẫn còn tồn tại trong suy nghĩ của một số người dân, đa số học sinh sau khi tốt nghiệp THPT đều đặt mục tiêu vào đại học, không muốn đi học nghề. Trong khi đó, Thủ đô là nơi tập trung nhiều trường đại học, các trường đại học có chỉ tiêu tuyển sinh lớn, tiêu chí xét tuyển thấp nên các trường trung cấp, cao đẳng rất khó để cạnh tranh tuyển sinh với các trường đại học.

Tin cùng chuyên mục