Đầu tư tái chế chất thải được vay vốn ưu đãi

Quỹ Tái chế TPHCM đang có chương trình hỗ trợ cho vay ưu đãi đối với các chương trình, đề án, dự án và các hoạt động khác liên quan đến tái chế chất thải. Làm sao tiếp cận được nguồn vốn này, phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng đã trao đổi với ông Huỳnh Phú Nam, Giám đốc Quỹ Tái chế TPHCM.

° PV: Thưa ông, đối tượng nào sẽ được vay ưu đãi theo chương trình trên?

° Ông Huỳnh Phú Nam: Các tổ chức có tư cách pháp nhân, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có các hạng mục, chương trình, dự án liên quan đến hoạt động tái chế chất thải trên địa bàn TPHCM hoặc tái chế chất thải của thành phố trên địa bàn của các địa phương khác; các hạng mục, chương trình, đề án, dự án thử nghiệm, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tái chế chất thải trên địa bàn thành phố; các hạng mục, chương trình, đề án, dự án khác có liên quan theo quyết định của UBND TPHCM đều là đối tượng được vay ưu đãi theo chương trình.

Tuy nhiên, không phải tất cả các đối tượng trên “mặc nhiên” được vay mà họ còn phải đáp ứng được các điều kiện sau: đã thực hiện xong các thủ tục đầu tư, thủ tục thực hiện hoạt động tái chế; phải có khả năng tài chính đảm bảo thực hiện được tối thiểu 30% giá trị của dự án, chương trình, đề án đầu tư. Quan trọng hơn, dự án phải đảm bảo khả năng thu hồi vốn trực tiếp, hoàn trả nợ vay và lãi vay. Đơn vị vay vốn phải có tài sản thế chấp để vay vốn theo quy định của pháp luật.

Dây chuyền tái chế chất thải thành hạt nhựa tại một nhà máy xử lý rác. Ảnh: DIỄM THY

° Mức cho vay tối đa bao nhiêu và lãi suất được tính như thế nào?

Các đơn vị muốn vay ưu đãi theo chương trình này có thể liên hệ với Quỹ Tái chế chất thải thành phố, số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1 TPHCM. Điện thoại: 08.39151980, fax: 08. 39151981. Hoặc liên hệ chị Quyên: 0908.423.358.

° Mức cho vay tối đa không vượt quá 7,5 tỷ đồng/dự án, đề án, chương trình, hạng mục. Thời hạn cho vay không quá 7 năm đối với một dự án, đề án, chương trình, hạng mục, trong đó thời gian ân hạn trả vốn và lãi không quá 1 năm. Mức lãi suất cho vay được tính bằng bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng (loại trả lãi sau) của 4 ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố được công bố còn hiệu lực và cộng phí quản lý 2%.

° Có bao nhiêu hình thức cho vay và người vay phải liên hệ với Quỹ Tái chế ở đâu, gặp bộ phận nào để thực hiện các thủ tục cần thiết?

° Quỹ Tái chế cho vay theo một trong những phương thức sau: Cho vay một phần kinh phí thực hiện đề án, dự án, chương trình, hạng mục; cho vay bằng vốn của quỹ hoặc cho vay hợp vốn với các tổ chức tín dụng khác; cho vay trả góp. Khi ký hợp đồng tín dụng, đơn vị vay vốn theo phương thức trả góp có thể thỏa thuận với quỹ số lãi vay phải trả cộng với số nợ gốc được chia ra nhiều kỳ hạn trong thời gian cho vay.

An Nhiên

Các tin, bài viết khác