Đầu tư tiếp 54.000 tỷ đồng cho nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (NS&VSMTNT) đến năm 2020, Chương trình mục tiêu giai đoạn 2011-2015 sẽ tiếp tục đầu tư hơn 54.000 tỷ đồng nhằm tiếp tục nâng cao điều kiện sống cho người dân nông thôn; trong đó có hơn 21.800 tỷ đồng cho cấp nước, 25.600 tỷ đồng cho vệ sinh hộ gia đình, cấp nước và vệ sinh trường học, trạm xá.

Chương trình mục tiêu giai đoạn 2011-2015 sẽ tăng cường đầu tư cải thiện các dịch vụ cấp nước sạch, vệ sinh; nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng về bảo vệ môi trường, vệ sinh công cộng và vệ sinh cá nhân…Đặc biệt, giai đoạn này sẽ ưu tiên các vùng sâu, vùng xa; vùng ven biển; vùng thường xuyên hạn hán, khó khăn về nguồn nước, lũ lụt; vùng nguồn nước bị ô nhiễm. Bên cạnh đó, Chương trình đa dạng hóa các loại hình công nghệ cấp nước và vệ sinh thích hợp trong đó ưu tiên các giải pháp công nghệ phục vụ cho các đối tượng nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số...

Đánh giá giai đoạn 2006-2010, Văn phòng thường trực Chương trình NS&VSMTNT cho biết: Đối với mục tiêu cấp nước sạch, kế hoạch đặt ra là đạt tỷ lệ 83% vào cuối năm 2010, nhưng các địa phương triển khai quyết liệt và đồng bộ thì mục tiêu này có thể đạt tỷ lệ 85%. Đối với mục tiêu vệ sinh nông thôn, mặc dù đã cố gắng nhưng khả năng đến hết năm 2010 tỷ lệ hộ dân nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh chỉ đạt khoảng 63% so với mục tiêu đề ra là 70% .

Thu Hà

Các tin, bài viết khác