Đẩy mạnh ủy quyền: Giảm trung gian, tăng hài lòng

SGGP
Chính quyền TPHCM đã ủy quyền hàng chục nhóm công việc, quyền hạn của UBND TPHCM, Chủ tịch UBND TP cho sở/ngành - quận/huyện cũng như thủ trưởng các sở/ngành, chủ tịch UBND quận/huyện, nhằm tạo đột phá trong cải cách hành chính.

Công tác cấp giấy chứng nhận cho người dân đang gặp vướng mắc, cần đẩy mạnh việc ủy quyền để tháo gỡ, tạo thuận lợi cho người dân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Công tác cấp giấy chứng nhận cho người dân đang gặp vướng mắc, cần đẩy mạnh việc ủy quyền để tháo gỡ, tạo thuận lợi cho người dân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Khi dân và chính quyền đều mệt 

Ông Nguyễn Hoài Bắc (ngụ quận 9, TPHCM) vừa hoàn tất “hành trình” gian nan trong việc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người thân, với thời gian hơn nửa năm chờ đợi. Trong quá trình này, ông Bắc nhiều lần chạy tới chạy lui đến bộ phận tiếp nhận, trả hồ sơ của quận nhưng hầu như lần nào cũng nhận được câu trả lời: “Thông cảm, đang trình cấp thành phố ký”. Ông Bắc cũng nhận thêm lời giải thích, theo quy định toàn bộ hồ sơ cấp giấy chứng nhận trên địa bàn thành phố đều dồn về Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) để giải quyết, thay vì trước đây đất ở nơi nào thì UBND quận/huyện đó ký. Điều này gây quá tải, dẫn đến trễ hạn trong giải quyết việc dân.

Theo Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM, tình trạng hồ sơ cấp giấy chứng nhận chậm giải quyết hoặc quá hạn vẫn còn phổ biến ở thành phố, kể cả đối với những trường hợp nhận chuyển nhượng nhà, đất đã có giấy chứng nhận. Trong vấn đề này, không chỉ người dân mà chính quyền cũng mệt mỏi. Ông Dư Huy Quang, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM, cho biết UBND TPHCM đã cho phép Sở TN-MT ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký đất đai TP được ký cấp đổi, cấp mới  giấy chứng nhận. Tuy nhiên, hồ sơ vẫn phải chuyển đến Sở TN-MT để đóng dấu; đồng thời, các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các quận/huyện chưa được giao quyền cấp giấy chứng nhận. Trước các bất cập này, Sở TN-MT xin cơ chế ủy quyền cho chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận/huyện được ký cấp giấy. UBND TPHCM cùng Bộ TN-MT, Bộ Tư pháp đã đồng tình với đề xuất này. “Trên cơ sở đó, chúng tôi xây dựng dự thảo và lấy ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp để trình UBND TPHCM ban hành quyết định ủy quyền cho phép Sở TN-MT được ủy quyền cho chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các quận/huyện cấp giấy trong phạm vi thẩm quyền. Khi đó, thời gian giải quyết hồ sơ sẽ được kéo giảm và giải quyết căn cơ tình trạng trễ hạn như hiện nay”, ông Quang bày tỏ.

Qua sự việc trên cho thấy, sự quan trọng của việc phân cấp, ủy quyền (cho cấp dưới) nhằm lược bỏ bớt khâu trung gian, tránh tình trạng dồn việc vào một số ít cơ quan, cá nhân, gây ra quá tải và dẫn đến trễ nải khi giải quyết yêu cầu của người dân, doanh nghiệp. Theo Sở Nội vụ TPHCM, trong thực tế, từ khi Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực (đầu năm 2016), UBND TP đã ban hành nhiều quyết định về phân cấp, ủy quyền cho các sở/ngành, UBND quận/huyện, nhất là các lĩnh vực liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính. Việc ủy quyền này đã tạo điều kiện cho các sở/ngành, UBND các quận/huyện chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn; đồng thời rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, kết quả đạt được còn hạn chế. Nguyên do quy định của pháp luật còn ít và chưa chặt chẽ, chưa đồng bộ nên có sự lúng túng trong việc ủy quyền và nhận ủy quyền. Ngoài ra, việc phân cấp, ủy quyền tập trung vào một số lĩnh vực như đầu tư, xây dựng, cán bộ, công chức, viên chức… nên chưa phát huy vai trò chủ động trên các lĩnh vực khác.

Đơn vị nào làm tốt thì phân cấp, ủy quyền

Theo UBND TPHCM, chính quyền TPHCM luôn quan tâm thực hiện theo nguyên tắc: Tăng cường phân cấp, ủy quyền mạnh cho cơ sở để tạo đột phá trong quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội. Việc gì mà cơ quan, đơn vị nào có điều kiện thực hiện tốt thì phân cấp, ủy quyền cho đơn vị đó thực hiện.

Thời gian qua, UBND TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM đã tập trung thực hiện cơ chế ủy quyền. Nội dung ủy quyền rõ ràng, phù hợp với thực tế nên việc tổ chức triển khai thực hiện tương đối tốt, tránh được chồng chéo trách nhiệm. Thông qua cơ chế ủy quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân người được ủy quyền đảm bảo quyền tự quyết, tự chịu trách nhiệm đối với công việc được ủy quyền. Nhìn chung, các đơn vị, địa phương và các cá nhân đều tuân thủ đầy đủ các điều kiện, nội dung khi được UBND TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM ủy quyền. Thành phố cũng chưa ghi nhận trường hợp nào thực hiện không đúng phạm vi, chức trách được ủy quyền.

Giảm chi phí hành chính, thời gian chờ đợi


Hiện nay, TPHCM đang tập trung thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Một trong những nội dung quan trọng của nghị quyết này là mở rộng thẩm quyền của UBND TP, Chủ tịch UBND TPHCM trong thực hiện cơ chế ủy quyền so với Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Mới đây, chính quyền thành phố đã chính thức ban hành quyết định ủy quyền cho các sở/ngành, thủ trưởng các sở/ngành, UBND quận/huyện, chủ tịch UBND quận/huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM. Các quyết định ủy quyền này sẽ có hiệu lực từ ngày 20-1-2019 cho đến hết ngày 31-12-2022.

Cụ thể, UBND TPHCM ủy quyền cho sở/ngành thực hiện 55 nhóm nhiệm vụ, quyền hạn, tập trung vào lĩnh vực đô thị - môi trường, kinh tế - ngân sách - dự án, văn hóa - xã hội - khoa học… Cùng đó, Chủ tịch UBND TPHCM cũng ủy quyền cho thủ trưởng các sở/ngành, chủ tịch UBND quận/huyện 31 nhóm nhiệm vụ, quyền hạn. Trong đó, thủ trưởng các sở/ngành, chủ tịch UBND quận/huyện được phép thay Chủ tịch UBND TPHCM thực hiện một số công việc, nhiệm vụ liên quan đến việc tiếp nhận công chức (không qua thi tuyển); sát hạch cán bộ, công chức từ cấp xã thành công chức cấp huyện; bổ nhiệm, nâng lương trước hạn, bổ nhiệm, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức (trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền phê chuẩn, bổ nhiệm của Chủ tịch UBND TPHCM, của Bộ Nội vụ do Sở Nội vụ thẩm định)… 

Theo Sở Nội vụ, đối với những nhiệm vụ, thẩm quyền mà các sở/ngành, quận/huyện được ủy quyền thì các đơn vị này sẽ không phải trình UBND TP hoặc chờ ý kiến các cơ quan chuyên môn của UBND TP. Chính vì việc phân chia đầu việc, giảm bớt khâu trung gian như thế nên thời gian giải quyết công việc sẽ được rút ngắn. Điều này mang lại lợi ích lớn, góp phần làm giảm chi phí hành chính cùng thời gian chờ đợi của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp khi có thủ tục hành chính cần được giải quyết. Cạnh đó, việc đẩy mạnh ủy quyền cũng góp phần tích cực trong nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của thành phố.

Nguyên Giám đốc Sở Nội vụ Châu Minh Tỷ cũng phân tích, khi các sở/ngành, quận/huyện được ủy quyền thì đồng nghĩa với việc họ được tạo điều kiện chủ động, phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm trong quá trình vận hành, quản lý bộ máy. Do đó, cơ chế ủy quyền được triển khai thực hiện tốt sẽ góp phần đẩy mạnh hiệu quả giải quyết công việc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Mặc khác, thực hiện việc ủy quyền còn góp phần giảm khâu trung gian, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, từ đó góp phần tăng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan, đơn vị nhà nước trong giải quyết các thủ tục hành chính.

Luật sư HÀ HẢI, Đoàn Luật sư TPHCM: Giám sát để tránh lạm quyền, đùn đẩy trách nhiệm

TPHCM cần quan tâm đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền ở nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước như môi trường, giao thông, đất đai, nhà ở, lao động... để đảm bảo phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Tuy vậy, khi thực hiện cơ chế ủy quyền thì cần lưu ý nguyên tắc kết hợp chặt chẽ giữa quản lý theo ngành với quản lý theo địa bàn, phân định rõ những nhiệm vụ quản lý nhà nước của các sở/ngành với UBND quận/huyện. Đồng thời phải bảo đảm nguyên tắc hiệu quả, nghĩa là việc nào, cấp nào sát thực tế hơn, giải quyết kịp thời và phục vụ tốt hơn các yêu cầu của tổ chức và người dân thì giao cho cấp đó thực hiện.

Khi ủy quyền cũng phải nêu rõ việc, rõ địa chỉ, rõ trách nhiệm, gắn với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của mỗi cấp. Ngoài ra, UBND TPHCM cần bảo đảm các nguồn lực và điều kiện cần thiết khác để cơ quan, cá nhân nhận ủy quyền thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền. Các cơ quan, cá nhân được ủy quyền cũng phải chủ động nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách phục vụ để đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền. Đặc biệt, UBND TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM cần tăng cường hướng dẫn, chủ động hơn trong việc kiểm tra, giám sát đối với các đơn vị, cá nhân được ủy quyền. Khi phát hiện sai phạm phải có biện pháp xử lý kịp thời đủ sức răn đe. Việc này cũng nhằm ngăn ngừa tình trạng lạm quyền, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

KIỀU PHONG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19

Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19

Tính đến 11 giờ ngày 23-10-2020 đã có 41.994.434 ca xác nhận mắc Covid-19, có 1.142.744 ca tử vong trên thế giới (Mỹ: 8.661.651 ca mắc, 228.381 tử vong; Ấn Độ: 7.761.312 ca mắc, 117.336 ca tử vong; Brazil: 5.332.634 ca mắc, 155.962 ca tử vong; Nga: 1.463.306 ca mắc, 25.242 ca tử vong). Tại Việt Nam, có 1.148 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 1.049 ca đã được chữa khỏi, 35 ca tử vong.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xây dựng Đảng

Kết quả từ những chương trình đột phá

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Tây Ninh đã đạt được nhiều chỉ tiêu tăng trưởng ấn tượng về thu hút đầu tư, thu ngân sách, phát triển nông thôn mới, giảm nghèo. Và bí quyết của những thành công đó chính là nhờ thực hiện tốt các chương trình đột phá về kinh tế - xã hội.  

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP