Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án đường sắt đô thị

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến yêu cầu UBND TP Hà Nội và UBND TPHCM quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đáp ứng tiến độ thực hiện các dự án đường sắt đô thị tại 2 TP này.

(SGGP).- Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến yêu cầu UBND TP Hà Nội và UBND TPHCM quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đáp ứng tiến độ thực hiện các dự án đường sắt đô thị tại 2 TP này.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan chủ quản dự án đường sắt đô thị cần chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư; đánh giá, so sánh suất đầu tư giữa các dự án và với các dự án tương tự trên thế giới trước khi phê duyệt, bảo đảm hiệu quả đầu tư, hạn chế điều chỉnh dự án trong quá trình thực hiện; kiên quyết thay thế các nhà thầu yếu, không đủ năng lực để bảo đảm chất lượng, tiến độ dự án.

Thủ tướng giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ KH-CN và các cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát tổng thể các tiêu chuẩn kỹ thuật nước ngoài đang hoặc sẽ được áp dụng đối với từng dự án đường sắt đô thị. Trên cơ sở đó đưa ra kế hoạch cụ thể để xây dựng mới hoặc chuyển đổi đồng bộ sang hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam phù hợp với yêu cầu triển khai dự án.

PHAN THẢO