Đẩy nhanh tiến độ báo cáo nghiên cứu khả thi Vành đai 3 TPHCM

Theo Sở GTVT, các nhiệm vụ cần hoàn thành để đủ điều kiện phê duyệt dự án đến nay đều chậm so với kế hoạch yêu cầu, hầu hết chưa hoàn thành, có khả năng không đảm bảo tiến độ và kế hoạch đề ra là phê duyệt các dự án thành phần 30-11-2022.
Đẩy nhanh tiến độ báo cáo nghiên cứu khả thi Vành đai 3 TPHCM

Sở GTVT TPHCM vừa trình UBND TPHCM tiến độ thực hiện các dự án thành phần thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM.

Theo Sở GTVT, các nhiệm vụ cần hoàn thành để đủ điều kiện phê duyệt dự án đến nay đều chậm so với kế hoạch yêu cầu, hầu hết chưa hoàn thành, có khả năng không đảm bảo tiến độ và kế hoạch đề ra là phê duyệt các dự án thành phần 30-11-2022.

Cụ thể, Bộ TN-MT đang tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Về khảo sát mỏ vật liệu xây dựng phục vụ dư án đang được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các Công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông) phối hợp với Sở TN-MT tổng hợp tham mưu, báo cáo UBND TPHCM nhưng chưa hoàn thành, đang chậm so với kế hoạch. Đối với kế hoạch lập thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần thì hiện chủ đầu tư đang lập, chưa trình Sở GTVT thẩm định.

Thời gian qua, chủ đầu tư đã nỗ lực triển khai các công việc cơ bản hoàn thành đúng tiến độ các công việc theo kế hoạch, đặc biệt là phê duyệt thiết kế ranh dự án theo đúng kế hoạch làm cơ sở để các địa phương triển khai các công việc tiếp theo. Tuy nhiên, bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi của 2 dự án thành phần, khối lượng công việc rất lớn, với nhiều hạng mục công trình cần được tính toán thiết kế chi tiết; đồng thời, phải thu thập nhiều thông tin liên quan đến dự án.

Để đáp ứng tiến độ thực hiện dự án theo yêu cầu, cần khẩn trương hoàn hiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, đảm bảo chặt chẽ pháp lý theo quy định trước khi trình UBND TPHCM phê duyệt, Sở GTVT TPHCM kiến nghị UBND TPHCM chỉ đạo Giám đốc Ban Giao thông khẩn trương rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự các chủ đầu tư, bảo đảm đủ năng lực, kinh nghiệm theo quy định pháp luật để triển khai, thực hiện các dự án thành phần đảm bảo tiến độ thực hiện theo yêu cầu kế hoạch của UBND TPHCM.

Bên cạnh đó, Ban Giao thông khẩn trương cung cấp danh sách cá nhân tham gia dự án gồm các chức danh chủ nhiệm dự án, chủ trì thiết kế, chủ trì thẩm tra và cán bộ trực tiếp thiết kế, thẩm tra thiết kế kèm chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Ngoài ra, Ban Giao thông phải có phân công chi tiết công việc cụ thể của từng cá nhân, kế hoạch chi tiết thực hiện các công việc gửi Sở GTVT để theo dõi và phối hợp. Nhân sự đơn vị tư vấn phải đúng thành phần theo danh sách, tham gia xuyên suốt quá trình thực hiện dự án để đảm bảo yêu cầu chất lượng hồ sơ.

UBND TPHCM giao Giám đốc các sở gồm Xây dựng, NN-PTNT, Công thương, TT-TT, KH-ĐT, QH-KT và Chủ tịch UBND các địa phương có dự án đi qua tập trung chỉ đạo, ưu tiên giải quyết các công việc liên quan đến dự án đường Vành đai 3. Khi nhận được đề nghị có ý kiến của chủ đầu tư hoặc cơ quan chủ trì tham mưu, các đơn vị phải ưu tiên xem xét, giải quyết hồ sơ đảm bảo chất lượng và có văn bản trả lời chậm nhất trong 3 ngày; phối hợp cung cấp các hồ sơ liên quan thuộc chức năng, nhiệm vụ để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ dự án đảm bảo cơ sở pháp lý chặt chẽ trước khi UBND TPHCM phê duyệt.

Tin cùng chuyên mục