Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thoát nước

(SGGP).- Sở GTVT TPHCM đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình thoát nước do mình làm chủ đầu tư trong mùa khô năm 2012. Sớm hoàn tất các hạng mục công trình và đưa vào sử dụng trước mùa mưa năm 2012 nhằm phát huy hiệu quả tiêu thoát nước, đặc biệt là các gói thầu, công trình nạo vét sông, kênh, rạch. Tiến hành kiểm tra và thực hiện hoàn tất việc kết nối hệ thống thoát nước hiện hữu với hệ thống thoát nước đầu tư xây dựng mới nhằm phát huy hiệu quả tiêu thoát nước của khu vực. Đảm bảo không ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước hiện hữu, phải có phương án dẫn dòng hợp lý nhằm hạn chế tối đa tình trạng ngập nước do thi công công trình.

Đối với UBND các quận, huyện và Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP cần đẩy mạnh công tác duy tu nạo vét hệ thống thoát nước theo phân cấp, nhằm phát huy tối đa hiệu quả thoát nước của hệ thống thoát nước hiện hữu. Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý tình trạng lấn chiếm hệ thống thoát nước, sông kênh rạch trên địa bàn quản lý.

Đ.Lý

Các tin, bài viết khác