Đề án giảm thiểu tác hại của Arsenic trong nguồn nước sinh hoạt

Bộ TN và MT cho biết, Bộ vừa có quyết định phê duyệt đề án “Giảm thiểu tác hại của Arsenic trong nguồn nước sinh hoạt ở Việt Nam”.

Theo đó, đề án sẽ có các nội dung chính như: Điều tra tổng quát xác định hiện trạng nhiễm Arsenic trong nguồn nước sinh hoạt trong phạm vi toàn quốc, khoanh định vị các vùng ô nhiễm cần điều tra chi tiết; xác định mức độ ô nhiễm ở những vùng điều tra chi tiết và đề xuất giải pháp khắc phục; điều tra những ảnh hưởng của việc sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm Arsenic tới sức khỏe cộng đồng; tổng hợp, đánh giá hiệu quả, khả năng áp dụng các công nghệ xử lý Arsenic và đề xuất công nghệ xử lý phù hợp để áp dụng trong điều kiện cụ thể ở các vùng trọng điểm; xây dựng cơ sở dữ liệu về Arsenic trong nguồn nước sinh hoạt; thông tin, tuyên truyền về hiện trạng nhiễm Arsenic trong nguồn nước sinh hoạt, tác hại của việc sử dụng nước ô nhiễm Arsenic tới sức khỏe cộng đồng và các biện pháp giảm thiểu tác hại. Đề án sẽ được triển khai thực hiện từ năm 2006 và kết thúc vào năm 2008. 

T. MẪN (Theo Monrenet)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất