Để chuyển đổi số không là khẩu hiệu

Năm nay, các cấp bộ Đoàn sẽ tiến hành quản lý và sử dụng dữ liệu đoàn viên thanh niên một cách hiệu quả, từng bước đưa các hoạt động của Đoàn lên các nền tảng số. Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết, nhấn mạnh như vậy khi trao đổi với PV Báo SGGP.
Tìm hiểu các hoạt động Tháng Thanh niên trên không gian mạng. Ảnh: VIỆT DŨNG
Tìm hiểu các hoạt động Tháng Thanh niên trên không gian mạng. Ảnh: VIỆT DŨNG

“Với chủ đề năm 2023 là Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn, Trung ương Đoàn đang chứng tỏ vai trò tiên phong trong công tác chuyển đổi số quốc gia. Đây cũng là năm đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức hoạt động của Đoàn, nhằm thúc đẩy phong trào thanh niên tạo ra các giá trị mới”, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết, nhấn mạnh như vậy khi trao đổi với PV Báo SGGP.

PHÓNG VIÊN: Mặc dù xác định chủ đề năm 2023 là Năm chuyển đổi số, nhưng trên thực tế, khái niệm chuyển đổi số vẫn còn mơ hồ đối với một bộ phận không nhỏ thanh niên. Vậy Trung ương Đoàn khắc phục vấn đề này như thế nào?

Ông NGUYỄN MINH TRIẾT: Trung ương Đoàn đã và đang tổ chức nhiều hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên như: tổ chức các khóa học; phát triển các câu lạc bộ về công nghệ số, chuyển đổi số. Trong đó, chúng tôi đặc biệt chú ý tới việc duy trì, thành lập mới các đội hình trí thức trẻ, sinh viên tình nguyện có chuyên môn; phát huy các đội hình chuyển đổi số cộng đồng để hướng dẫn kỹ năng sử dụng máy tính, thiết bị thông minh… cho người dân, thanh thiếu niên các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng trong cả nước. Chỉ tính riêng trong 3 tuần đầu của Tháng Thanh niên 2023 (tháng 3), tổ chức Đoàn trên cả nước đã tổ chức được 123.507 hoạt động chuyển đổi số với 2.648.230 người được tiếp cận, thụ hưởng các hoạt động chuyển đổi số do Đoàn, Hội tổ chức.

Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết

Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết

- Những ứng dụng chuyển đổi số rõ rệt nhất trong công tác Đoàn hiện nay là gì, thưa anh?

Đó là, năm nay, các cấp bộ Đoàn sẽ tiến hành quản lý và sử dụng dữ liệu đoàn viên thanh niên một cách hiệu quả, từng bước đưa các hoạt động của Đoàn lên các nền tảng số. Ứng dụng Thanh niên Việt Nam vừa được hoàn thiện sẽ là nền tảng quan trọng để Trung ương Đoàn thay đổi phương thức tổ chức hoạt động, tạo ra sự chuyển biến đột phá trong công tác Đoàn. Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn đã phối hợp cùng đơn vị kỹ thuật liên quan triển khai phương pháp khảo sát dữ liệu lớn “Big Data” dựa trên các từ khóa định trước để đánh giá thông tin dư luận xã hội, tình hình tư tưởng, nguyện vọng, xu hướng của giới trẻ, từ đó, kịp thời đưa ra các định hướng phù hợp với tâm lý, tư tưởng của đoàn viên, thanh niên.

- Nhiều người đặt ra câu hỏi, làm thế nào để các hoạt động chuyển đổi số của Trung ương Đoàn thực chất, mang lại những hiệu quả thiết thực, không chỉ là khẩu hiệu?

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức tập hợp của những thanh niên ưu tú, có trình độ năng lực rất tốt. Do vậy, tôi cho rằng, đây là cơ hội để tổ chức Đoàn tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số, mà trước hết là chuyển đổi số trong các hoạt động của Đoàn. Bên cạnh đó, thanh niên trong mọi lĩnh vực sẽ tích cực, chủ động, tiên phong tham gia vào quá trình xây dựng Chính phủ số, xã hội số, đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Trung ương Đoàn đang phối hợp cùng các bộ, ngành Trung ương tham mưu để Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên đến năm 2030. Theo dự kiến, thời gian tới, các cấp bộ Đoàn sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động mới nhằm nâng cao tính hiệu quả, hấp dẫn trong việc hỗ trợ nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên Việt Nam.

Cụ thể, Trung ương Đoàn sẽ tiếp tục hoàn thiện ứng dụng Thanh niên Việt Nam với nhiều tiện ích, trở thành kênh thông tin, diễn đàn quen thuộc, hữu ích và thống nhất cho thanh niên. Đồng thời, các tổ chức Đoàn sẽ triển khai mô hình “Mùa hè số”, đưa các đội hình trí thức trẻ, sinh viên tình nguyện hướng dẫn thanh niên nói riêng, người dân nói chung kỹ năng sử dụng thiết bị thông minh, kỹ năng lập trình và khai thác internet an toàn, đặc biệt ở các vùng còn khó khăn. Các tổ công nghệ số cộng đồng sẽ tiếp tục hỗ trợ thanh thiếu niên và người dân sử dụng các công cụ số, nền tảng số phục vụ trực tiếp cho cuộc sống, kinh doanh, làm việc... Ban Bí thư Trung ương Đoàn kỳ vọng những nhiệm vụ, giải pháp của đề án sẽ góp phần hỗ trợ tích cực cho thanh thiếu niên nâng cao năng lực số trong giai đoạn tới.

Tin cùng chuyên mục