Đề nghị chi không dưới 2% ngân sách nhà nước cho bảo vệ môi trường

(SGGP).– Bộ Tài nguyên - Môi trường sẽ kiến nghị Quốc hội tăng dần mức chi cho sự nghiệp môi trường, bảo đảm đến năm 2015, tổng chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp bảo vệ môi trường  không dưới 2%. Đây là một nội dung trong kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của bộ này, vừa được công bố tại cuộc họp báo chiều 18-7.

Cũng trong lĩnh vực môi trường, Bộ TN-MT chú trọng tăng cường kiểm soát ô nhiễm; hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường nước thải; đề xuất biện pháp quản lý nhà nước đối với nhu cầu nhập khẩu phế liệu ngoài danh mục được phép nhập khẩu; quản lý chặt chẽ việc nhập khẩu tàu cũ (nhằm mục đích phá dỡ để thu hồi phế liệu)... Về địa chất khoáng sản, sẽ thực hiện công bố danh mục các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ; hoàn thành việc khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; tiếp tục khoanh định khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia đối với một số loại khoáng sản quan trọng; xây dựng kế hoạch triển khai đấu giá thí điểm các mỏ khoáng sản.

Đặc biệt, trong lĩnh vực đất đai, sẽ tập trung hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6; tập trung hoàn thiện dự thảo các nghị định hướng dẫn thi hành luật... Đồng thời, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; phấn đấu trong 2013 căn bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu. Tính đến nay, có 8 tỉnh cơ bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận lần đầu cho các loại đất chính; 10 tỉnh, thành phố cơ bản hoàn thành ở hầu hết các loại đất chính. Có 22 địa phương có tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đạt thấp.

ANH THƯ

Các tin, bài viết khác