Đề nghị tăng cường quản lý đội ngũ lái xe vận tải và hành khách

Tổng cục Cảnh sát cho biết, Tổng cục vừa có công văn gửi Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia về việc tăng cường quản lý đội ngũ lái xe vận tải hàng hóa, hành khách nhằm kiềm chế TNGT.

Theo đó, Tổng cục Cảnh sát đề nghị Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia chỉ đạo các đơn vị của các bộ, ngành liên quan và Ban ATGT các tỉnh, thành phố đánh giá lại thực trạng quản lý đội ngũ lái xe, xác định rõ trách nhiệm trong việc đề ra biện pháp quản lý chặt chẽ đội ngũ lái xe, đặc biệt lái xe vận tải hàng hóa, hành khách và xe buýt.

Tổng cục cũng kiến nghị với Bộ GTVT và Bộ Công an khẩn trương ban hành thông tư liên tịch về việc cử cán bộ CSGT là sát hạch viên tham gia Hội đồng sát hạch để cấp giấy phép lái xe của ngành GTVT. Bộ GTVT phối hợp với các ngành chức năng rà soát lại chương trình đào tạo, bổ sung giáo trình giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, đạo đức cho người học lái xe. Kiểm tra thường xuyên, đột xuất các cơ sở đào tạo lái xe, đình chỉ các cơ sở không bảo đảm tiêu chuẩn hoặc vi phạm chương trình đào tạo.

Ngoài ra, các đơn vị chức năng của hai bộ cần tăng cường phối hợp trong quản lý, giám sát đội ngũ lái xe. Định kỳ hàng tháng hai bên thông báo cho nhau về số người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới được đào tạo, sát hạch, cấp và cấp lại giấy phép lái xe, kết quả xử lý lái xe vi phạm Luật Giao thông đường bộ…

N.THẢO

Các tin, bài viết khác