Đến thăm thư viện “5 sao” Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

Đến thăm thư viện “5 sao” Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa có 2 cấp học là THCS và THPT. Có số lượng lớp và số học sinh rất đông nên nhu cầu về đọc sách và tìm hiểu các nguồn tài liệu của học sinh và giáo viên rất lớn. Do vậy nhà trường đã xây dựng đề án lập thư viện thông minh tại trường. Chủ trương của nhà trường nhận được sự ủng hộ của phụ huynh. Sau đó trường làm các thủ tục để trình lên UBND TPHCM, Sở Tài chính, Sở Giáo dục. Đề án thư viện thông minh đã được phê duyệt với chủ trương xã hội hoá, được đưa vào hoạt động trong năm học 2019-2020.

Đến thăm thư viện “5 sao” Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa ảnh 1
Đến thăm thư viện “5 sao” Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa ảnh 2
Đến thăm thư viện “5 sao” Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa ảnh 3
Đến thăm thư viện “5 sao” Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa ảnh 4
Đến thăm thư viện “5 sao” Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa ảnh 5
Đến thăm thư viện “5 sao” Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa ảnh 6
Đến thăm thư viện “5 sao” Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa ảnh 7
Đến thăm thư viện “5 sao” Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa ảnh 8
Đến thăm thư viện “5 sao” Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa ảnh 9
Đến thăm thư viện “5 sao” Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa ảnh 10
Đến thăm thư viện “5 sao” Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa ảnh 11
Đến thăm thư viện “5 sao” Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa ảnh 12
Đến thăm thư viện “5 sao” Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa ảnh 13
Đến thăm thư viện “5 sao” Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa ảnh 14
Đến thăm thư viện “5 sao” Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa ảnh 15
Đến thăm thư viện “5 sao” Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa ảnh 16

Tin cùng chuyên mục