Doanh nghiệp gây ô nhiễm không thể tiếp tục tồn tại

(SGGP).- UBND TPHCM vừa họp với các sở ban ngành liên quan về việc di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố.

Tại cuộc họp, đại diện Sở TN-MT TPHCM cho biết, hiện có 2 loại doanh nghiệp phải thực hiện di dời là doanh nghiệp sản xuất gây ô nhiễm môi trường và doanh nghiệp không phù hợp với quy hoạch. Việc di dời 2 diện doanh nghiệp trên do 2 ban chỉ đạo là Ban Chỉ đạo di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm và Ban Chỉ đạo di dời doanh nghiệp không phù hợp quy hoạch thực hiện nên khó tránh khỏi chồng chéo.

Để giải quyết thực trạng trên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Mạnh Hà chỉ đạo Sở TN-MT nghiên cứu, đề xuất việc sáp nhập 2 ban chỉ đạo thành một. Riêng việc các cơ sở sản xuất yêu cầu thành phố có chính sách hỗ trợ vốn, đất di dời thì cần xem xét lại vì không thể chấp nhận doanh nghiệp sản xuất ô nhiễm được tồn tại, càng không thể chấp nhận họ lấy lý do trên để kéo dài việc gây ô nhiễm môi trường của chính mình.

MINH XUÂN

Các doanh nghiệp di dời khỏi KCN Biên Hòa 1 được ưu tiên hỗ trợ

(SGGP).- Về Đề án chuyển đổi công năng Khu công nghiệp (KCN) Biên Hòa 1 ở tỉnh Đồng Nai thành khu đô thị - dịch vụ - thương mại, ông Trần Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa (Sonadezi), đơn vị được tỉnh Đồng Nai phân công lập đề án di dời, vừa cho biết, nếu DN nào đủ khả năng về năng lực và tài chính thì có quyền tự chuyển đổi công năng theo quy hoạch được duyệt ở khu đất của mình tại đây. Trường hợp DN không có khả năng sẽ nhận tiền bồi thường hoặc hỗ trợ di dời xây dựng nhà máy ở vị trí mới.

Ngoài ra, DN đang hoạt động tại KCN Biên Hòa 1 nếu không có khả năng tự chuyển đổi công năng theo quy hoạch sẽ được ưu tiên tham gia vào cổ đông của một công ty mới sẽ được thành lập để quản lý Dự án khu đô thị - dịch vụ - thương mại sau khi chuyển đổi, tỷ lệ góp vốn của DN bằng tỷ lệ đất đang thuê ở trong KCN để đảm bảo sự công bằng.

ĐÌNH LÝ

Các tin, bài viết khác