Doanh nghiệp số phát triển không đồng đều

Bộ TT-TT cho biết, số doanh nghiệp (DN) công nghệ số Việt Nam đến nay ước đạt 67.300 DN, tăng 3.422 DN so với tháng 12-2021, tỷ lệ xấp xỉ 0,69 DN/1.000 dân (bằng 98% kế hoạch năm là 0,7 DN/1.000 dân).

Như vậy, số lượng DN công nghệ số Việt Nam đã liên tục tăng trưởng, từ mức 45.600 DN năm 2019 lên 58.000 DN năm 2020 và đạt 64.000 DN năm 2021. Dự báo năm 2022 Việt Nam sẽ có 70.000 DN công nghệ số.

Tuy nhiên, việc phát triển DN công nghệ số Việt Nam tại các địa phương không đồng đều. Số lượng tập trung chủ yếu ở 4 địa phương với tỷ lệ DN công nghệ số/1.000 rất cao như: TPHCM (3,19), Hà Nội (2,29), Đà Nẵng (2,24) và Bắc Ninh (1,02).

Tổng số DN công nghệ số của 4 tỉnh thành này chiếm hơn 72% số DN công nghệ số của cả nước. Trong khi đó, có nhiều tỉnh, thành tỷ lệ này còn ở mức rất thấp, tỷ lệ DN công nghệ số/1.000 dân chỉ ở mức 0,07 so với tỷ lệ trung bình chung (0,677) nên phần nào chưa đáp ứng được nhu cầu chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tin cùng chuyên mục