Đổi mới, đa dạng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

Trên cơ sở kết quả 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 17 về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng (TTM) trong tình hình mới”, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị 30 về công tác TTM trong tình hình mới. PV Báo SGGP đã trao đổi cùng đồng chí Nguyễn Thọ Truyền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, về thực hiện nhiệm vụ này trên địa bàn thành phố.

Đổi mới nội dung, đa dạng phương thức

- PHÓNG VIÊN: Đồng chí đánh giá như thế nào về công tác TTM tại TPHCM những năm gần đây?

Đồng chí NGUYỄN THỌ TRUYỀN: Thời gian qua, công tác TTM và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp ở Đảng bộ TPHCM đã phát huy vai trò là cầu nối quan trọng giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy các cấp đi vào cuộc sống. Ban Thường vụ Thành ủy đã rất quan tâm chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức TTM thích ứng với tình hình mới, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố, tăng cường sự thống nhất trong nội bộ Đảng và sự đồng thuận của nhân dân.

a3c-4520.jpg
Đồng chí Nguyễn Thọ Truyền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM

- Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tuyên truyền miệng, TPHCM đã có những giải pháp nào?

Công tác chỉ đạo, triển khai các biện pháp nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động TTM, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên đã được Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy quan tâm, bám sát nhiệm vụ chính trị và đặc điểm tình hình Đảng bộ thành phố, từng đơn vị, địa phương nhằm nâng cao tính chiến đấu, tính định hướng và giáo dục, thuyết phục trong công tác TTM.

“ Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ thường xuyên đánh giá, đo lường hiệu quả của công tác TTM thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua yêu nước tại mỗi địa phương, đơn vị; hiệu quả các giải pháp đổi mới, cách làm hay, sáng tạo trong công tác TTM và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên”, đồng chí Nguyễn Thọ Truyền nhấn mạnh.

Nội dung thông tin TTM ngày càng phong phú, được cập nhật thường xuyên, có tính định hướng cao. Phương thức TTM không ngừng được đổi mới, đa dạng, thông qua hội nghị cấp ủy, hội nghị thông tin thời sự, sinh hoạt chi bộ, hội nghị tổ dân phố, tổ nhân dân; các hoạt động văn hóa, văn nghệ… Đặc biệt, thông qua tổ chức các hội thi Báo cáo viên giỏi, Tuyên truyền viên giỏi, Giảng viên lý luận chính trị giỏi, Dân vận khéo... đã tạo ra nhiều đợt sinh hoạt, nhiều kênh TTM sôi nổi, đa dạng từ thành phố đến cơ sở. Qua đó, phát hiện, bồi dưỡng, bổ sung đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp phục vụ công tác TTM cho địa phương, đơn vị.

- Bên cạnh những kết quả nổi bật, theo đồng chí, công tác TTM tại TPHCM còn những mặt nào hạn chế cần tiếp tục khắc phục?

Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị 17, Ban Thường vụ Thành ủy đã thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá nhận thức của một số cấp ủy về tầm quan trọng cũng như yêu cầu đổi mới nội dung và phương thức TTM trong điều kiện hiện nay chưa đầy đủ, đúng mức. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở trong từng thời điểm vẫn chưa mạnh, hoạt động chưa thường xuyên, chất lượng không đồng đều. Nội dung thông tin phục vụ công tác TTM ở một số địa bàn chưa chủ động, kịp thời, sắc bén; công tác định hướng một số sự kiện thời sự, các vấn đề “nóng” được dư luận quan tâm còn chậm.

a3b-1172-5414.jpg
PGS-TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, báo cáo chuyên đề về “Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc và ý nghĩa các chuyến thăm giữa lãnh đạo cấp cao hai nước” tại hội nghị báo cáo viên tháng 2 - 2024. Ảnh: NGỌC HIẾU

Tích cực đối thoại, thông tin hai chiều

- Với sự bùng nổ của các nền tảng mạng xã hội, công tác TTM cần phải đổi mới như thế nào để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ?

Tình hình hiện nay đặt ra nhiều thách thức, yêu cầu công tác tư tưởng nói chung và công tác TTM nói riêng phải đổi mới, nâng cao chất lượng một cách toàn diện, hiệu quả. Vấn đề cần đặt ra ở đây không chỉ là nâng cao hiệu quả công tác TTM thông qua việc đổi mới phương thức, nội dung vốn có mà còn là sự kết nối, tương tác giữa loại hình TTM và các loại hình tuyên truyền khác, nhằm thích ứng và phát huy thế mạnh của TTM trong bối cảnh và yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

- Cụ thể là gì, thưa đồng chí?

Đó là, phải tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, phát huy vai trò của các phương tiện truyền thông và nền tảng mạng xã hội để nâng cao hiệu quả TTM và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Muốn vậy, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng bộ TPHCM phải kết hợp phương pháp truyền thống với các kỹ thuật hiện đại nhằm tăng tính thu hút, hấp dẫn, thuyết phục. Mặt khác, phải chủ động nắm bắt diễn biến tình hình dư luận xã hội trước những vấn đề đặt ra của cả nước, thành phố và địa phương thông qua nhiều kênh để kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng nhận thức, tạo sự đồng thuận, ổn định, đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và nhân dân.

Tin cùng chuyên mục