Đổi mới hơn nữa công tác tuyên giáo

SGGP

Hôm nay 1-8, chúng ta vui mừng kỷ niệm 91 năm  Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1-8-1930 - 1-8-2021). Hình thành và phát triển gắn liền với hoạt động lãnh đạo của Đảng, với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, công tác tuyên giáo của Đảng đã trải qua quá trình đấu tranh cách mạng đầy khó khăn, phức tạp trên trận địa tư tưởng văn hóa, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng bộ TPHCM là một trong những Đảng bộ ra đời sớm và đã có tới 45 năm chủ yếu hoạt động trong điều kiện bí mật ngay tại trung tâm đầu não, sào huyệt của kẻ thù, có lúc bị khủng bố trắng, nhưng nhờ đường lối đúng và biết dựa vào dân nên đã tồn tại và phát triển. Công tác tuyên giáo ở nội thành được triển khai bằng những phương pháp, hình thức phong phú, linh hoạt và táo bạo, biết khéo léo sử dụng báo chí và các loại hình văn hóa văn nghệ công khai để tổ chức phong trào. Các lực lượng, binh chủng làm công tác tuyên giáo được tổ chức phù hợp, có công khai, có bí mật, có cả bộ phận vũ trang tuyên truyền, có đội ngũ cán bộ làm công tác vận động nhuần nhuyễn, sâu sát các đối tượng, các giới, các tầng lớp đồng bào.

Từ sau ngày giải phóng, Đảng bộ và Nhân dân TPHCM đã góp phần quan trọng vào việc hình thành, hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng, vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác tuyên giáo đã góp phần xây dựng niềm tin, ý chí kiên định, giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, luôn tìm cách phát huy nguồn lực con người, truyền thống kiên cường, năng động, sáng tạo, lòng nhân ái bao dung, khắc họa đậm nét dấu ấn canh tân, cách mạng của con người Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố đã phấn đấu giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế và trung tâm nhiều mặt của cả nước, nơi khởi xướng nhiều phong trào trên các lĩnh vực. Trong công cuộc phòng chống đại dịch Covid-19 đầy cam go, thử thách, Đảng bộ, chính quyền và người dân đã và đang tập trung mọi nỗ lực, đồng lòng, chung sức với sức mạnh đại đoàn kết và niềm tin chiến thắng dịch bệnh.

Những thành tựu chung có được gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng, sự gắn bó máu thịt và phát huy tiềm năng, sức mạnh to lớn của nhân dân… Trong quá trình phát triển, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức luôn được coi trọng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh những năm qua đã có những chuyển biến nhất định, trong đó có đẩy mạnh công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí…

Trong lãnh đạo, chỉ đạo chung và đối với công tác tuyên giáo, nhiều đồng chí lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ đã rất quan tâm tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận và trực tiếp làm công tác tư tưởng, truyền đạt chủ trương, đưa ra quyết sách hợp lòng dân, biết nắm lấy công cụ báo chí và các loại hình văn học nghệ thuật để khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tiến công, phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, biết lắng nghe và tháo gỡ khó khăn...

Nhiều bài học của công tác tuyên giáo vẫn luôn có giá trị thực tiễn như chủ động cung cấp thông tin, nắm bắt được tình hình tư tưởng các tầng lớp nhân dân, không ngừng nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, xây dựng lòng tin... Muốn thuyết phục và xây dựng lòng tin, bản thân người làm tuyên giáo phải nói những điều mình tin và phải thể hiện việc nói đi đôi với làm. Để nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên giáo cần sâu sát với thực tiễn, gần dân, luôn lắng nghe và đổi mới, kiên định và sáng tạo, tránh chủ quan, giáo điều.

Công tác tuyên giáo ngày nay thuận lợi hơn nhưng cũng nhiều thách thức và rủi ro hơn. Nếu không đủ thông tin cần thiết, nếu thiếu tầm, thiếu tâm, hở chút là phê phán, quy chụp, áp đặt… không đủ sức chịu đựng để lắng nghe, nhất là những lời phê bình chân thành, thẳng thắn, xây dựng thì khó có thể tiếp cận sự thật, cũng như tìm giải pháp xử lý tốt những vấn đề đang đặt ra.

Công tác tuyên giáo thời nào cũng khó, ngày nay có thể khó hơn, nhất là trong tình hình có một bộ phận suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” làm ảnh hưởng lòng tin nơi dân và các thế lực thù địch tập trung chống phá bằng các âm mưu, thủ đoạn thâm độc, trong đó có sử dụng internet, không gian mạng…

Thực tiễn đang đòi hỏi công tác tuyên giáo đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về nội dung, hình thức, tổ chức lực lượng và phương thức chỉ đạo. Việc lắng nghe, đối thoại cần được tăng cường thường xuyên hơn. TPHCM có thế mạnh về báo chí, văn hóa văn nghệ và lực lượng làm công tác tuyên giáo khá hùng hậu, trong đó có lực lượng là công tác tuyên truyền miệng, những người làm báo cáo viên, tuyên truyền viên. Làm thế nào thông qua các lực lượng làm công tác tuyên giáo và thông qua hệ thống Đảng mà nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời có sự phản ánh, xử lý một cách nhanh nhạy. Phát động cho được việc xây, chống một cách tích cực. Với những thông tin sai trái, không đúng sự thật, nhất là trên mạng thì cần phản bác kịp thời.

Tự đòi hỏi cao hơn và chủ động hơn, làm thế nào để thuyết phục hơn và hiệu quả hơn, nhất là lắng nghe nhiều hơn, phải chăng là những vấn đề mà những người làm công tác tuyên giáo đang quan tâm trăn trở và tìm giải pháp để vươn lên, đáp ứng yêu cầu đổi mới.

PHẠM PHƯƠNG THẢO

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

“Dữ liệu” cho tương lai

“Năm nay bác thay cha con tặng quà Trung thu cho con đây” là lời của Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên khi đến thăm và tặng quà cho em L.H.H.T., một trong 177 trẻ mồ côi cha, mẹ do dịch Covid-19 tại quận 8, vào ngày 20-9.

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn