Đồng Nai: Đề xuất quy định mới về tách thửa, hợp thửa đất

SGGP
UBND tỉnh Đồng Nai vừa họp với các sở ngành, địa phương để lấy ý kiến về quy định tách thửa, hợp thửa đất trên địa bàn.

Theo dự thảo, đất muốn tách, nhập thửa phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không tranh chấp, không bị kê biên, chưa có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất. Đối với đất ở, khi muốn tách thửa, cạnh của thửa đất phải lớn hơn hoặc bằng 5m đối với đường giao thông có lộ giới bằng hoặc lớn hơn 19m, cạnh của thửa đất lớn hơn hoặc bằng 4m đối với đường giao thông có lộ giới nhỏ hơn 19m và diện tích tối thiểu của thửa đất sau tách thửa với đất ở đô thị là 60m2, đất ở nông thôn là 80m2. Đất nông nghiệp tách thửa ở khu vực đô thị diện tích tối thiểu là 500m2 và khu vực nông thôn là 1.000m2.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi yêu cầu các sở ngành, địa phương rà soát lại các nội dung trong dự thảo quy định về tách, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh để hoàn thiện, đồng thời phải chú ý quản lý chặt chẽ các hồ sơ chuyển nhượng những thửa đất nông nghiệp có nhiều người đồng sở hữu để hạn chế tình trạng xây dựng trái phép.

HOÀNG BẮC

Các tin, bài viết khác

Giao thông - Đô thị

Bút Sài Gòn

Sự kiện & Bình luận

Đột phá trong từng dự án

29 dự án, công trình giao thông trọng điểm năm 2022 vừa được Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi ký ban hành thống nhất danh mục và biện pháp đẩy nhanh tiến độ, nhìn tổng thể - có thể hình dung phần nào sự phát triển đảm bảo tính cân bằng, sức đầu tư có tính đối trọng giữa các khu vực của thành phố.

Tin buồn