Khẩn trương phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất bồi thường tái định cư

Chiều 16-10, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cho biết, về giải ngân vốn đầu tư công (phần bồi thường) đối với các dự án đã được phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong năm 2022, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi yêu cầu TP Thủ Đức và các quận, huyện khẩn trương, tập trung công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục hộ dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thực hiện dứt điểm các dự án này, tránh kéo dài thời gian gây phát sinh khiếu nại, khởi kiện cũng như các vấn đề về lãi suất. Thực hiện dứt điểm chậm nhất trong tháng 10 này.

Đối với các dự án đã được phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong năm 2023, các địa phương khẩn trương căn cứ Quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án để ban hành các quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho từng trường hợp bị ảnh hưởng, triển khai ngay công tác chi trả để giải ngân vốn bồi thường được giao theo đúng quy định hiện hành.

Về công tác phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, UBND TPHCM đã ban hành Quyết định số 3383/ QĐ-UBND ngày 14-8-2023, ủy quyền cho các địa phương quyết định giá đất cụ thể và thành lập Hội đồng thẩm định giá đất. Do đó, đối với các dự án đến nay chưa được duyệt hệ số điều chỉnh giá đất, các địa phương có trách nhiệm khẩn trương, chủ động phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo thẩm quyền; hoàn tất việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất của các dự án được giao vốn bồi thường năm 2023 theo đúng quy định hiện hành, chậm nhất vào cuối tháng 10 này.

Tin cùng chuyên mục