Đồng thuận thực hiện phân loại rác tại nguồn

SGGP
100% dân hẻm 25 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1 đồng thuận thực hiện phân loại rác tại nguồn. Tại đây, rác được phân loại thành 2 loại: rác thực phẩm và các loại rác còn lại. 
Rác được bỏ vào bao và dán nhãn rác thực phẩm hay rác thải rắn còn lại để người thu gom rác bỏ vào xe thu gom theo 2 loại rác đã được phân loại. Người dân tại đây thực hiện phân loại rác tại nguồn góp phần tích bảo vệ môi trường, biến rác thành tài nguyên.
Đồng thuận thực hiện phân loại rác tại nguồn ảnh 1 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong xem chương trình phân loại rác tại nguồn phổ biến tại hẻm 25 Nguyễn Bỉnh Khiêm
Đồng thuận thực hiện phân loại rác tại nguồn ảnh 2 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong xem xe thu gom rác phân loại tại nguồn tại hẻm 25 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1 được thiết kế 2 ngăn
Đồng thuận thực hiện phân loại rác tại nguồn ảnh 3 Thùng chứa rác thu gom được chia làm 2 loại thùng chứa: chất thải rắn thực phẩm và chất thải rắn còn lại
Đồng thuận thực hiện phân loại rác tại nguồn ảnh 4 Thu gom rác đã phân loại tại hẻm 25 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1
Đồng thuận thực hiện phân loại rác tại nguồn ảnh 5 Rác được dán giấy phân biệt rác thực phẩm và rác thải rắn

CAO THĂNG

Các tin, bài viết khác