Dự án “Bảo tồn đa dạng sinh học lưu vực sông Đồng Nai” được bổ sung gần 1,7 triệu USD

(SGGP 12G).- Đồng ý tiếp nhận bổ sung 1.693.523 USD và gia hạn đến hết năm 2010 cho Dự án “Bảo tồn đa dạng sinh học lưu vực sông Đồng Nai” thuộc Chương trình Bảo tồn đa dạng sinh học vùng châu Á do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ thông qua Tổ chức Phi chính phủ Winrock International. Đây là ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, giao Bộ NN-PTNT ký kết việc gia hạn và bổ sung kinh phí nói trên.

Lưu vực sông Đồng Nai là một trong những lưu vực sông lớn của Việt Nam và giữ vai trò vô cùng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Dự án trên đã được triển khai từ năm 2007 nhằm phục hồi và duy trì tính liên kết và các chức năng của hệ sinh thái ở các hành lang và cảnh quan đa dạng sinh học; thúc đẩy cơ chế tài chính bền vững cho bảo tồn thiên nhiên, phát triển đa dạng sinh học; nâng cao đời sống của người dân ở khu vực nông thôn; đồng thời cũng nâng cao sự hợp tác vùng trong việc quản lý, bảo vệ môi trường.

NHỊ HÀ

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất