Chữ nghĩa

Du học “tại chỗ”

Trên các trang quảng cáo hiện nay thường thấy: “Trường X tổ chức cho sinh viên du học tại chỗ” -  với ý nói là trường lớp mở tại Việt Nam nhưng dạy theo chương trình của người nước ngoài. Có trung tâm còn quảng cáo có  thầy ngoại quốc dạy theo chương trình và bằng cấp quốc tế, không khác gì chương trình du học, nhưng học tại Việt Nam nên được gọi là du học tại chỗ!

Theo từ điển Hán-Việt của Đào Duy Anh và nhiều từ điển Hán-Việt khác, thì du học chỉ có nghĩa là đi học ở nước ngoài. Học trong nước dù với bất cứù chương trình gì và giáo sư người nước nào cũng không thể gọi là du học được, càng không thể có chuyện du học tại chỗ. Đây chỉ là một cách dùng lắp ghép mà thôi.

Hữu Vi

Các tin, bài viết khác