Gần 80ha đất cho thuê trái phép

Theo Sở TN-MT, có tới 257 ha chủ yếu do UBND cấp xã quản lý chưa giao, chưa cho thuê, chưa có người sử dụng. Sở TN-MT cũng cho biết có 322 phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố đang quản lý, sử dụng 3.248 khu đất tương ứng diện tích 1.779,58 ha cho các mục đích xây trụ sở UBND cấp xã, trạm xá, trụ sở khu phố… 202,32 ha đất an ninh, quốc phòng sử dụng kết hợp mục đích kinh tế, theo Luật Đất đai 2003 phải nộp tiền sử dụng đất hoặc thuê đất song trên thực tế cũng còn nhiều nơi chưa thực hiện nghĩa vụ này.

78,78 ha đất đang được nhiều tổ chức cho thuê trái phép. Tổ chức cho thuê đất trái phép nhiều nhất là các tổ chức kinh tế với 64,33 ha đất trong đó các công ty cổ phần cho thuê tài sản gắn liền với đất chiếm diện tích 52,12 ha. Kế đến là UBND cấp xã cho thuê 7,666 ha, các cơ quan Nhà nước cho thuê 3,48 ha, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp cho thuê 0,003 ha.

Theo Sở TN-MT, nguyên nhân của tình trạng này là giá cho thuê đất của Nhà nước (đối với các tổ chức cho thuê nhà đất trái phép) còn thấp, nhất là đối với quỹ nhà, đất có nguồn gốc công sản. Điều này đã tạo điều kiện cho các tổ chức (cho thuê nhà đất trái phép) cho các đơn vị khác thuê lại nhà, đất để hưởng chênh lệch giá. Hay như việc Nhà nước giao đất cho các đơn vị không có nhu cầu sử dụng đất hoặc giao đất quá nhu cầu sử dụng cũng là một nguyên nhân. Hậu quả không những ngân sách Nhà nước thất thu tiền sử dụng đất mà TPHCM lại thiếu đất để xây dựng các công trình công cộng phục vụ nhân dân.

Bên cạnh 78,78 ha đất cho thuê trái phép còn có 3.182,6 ha đất đã có dự án đầu tư nhưng tiến độ xây dựng chậm. Đây cũng là một sự lãng phí vì dự án không được triển khai đồng nghĩa với việc “đất không làm ra tiền”. Sở TN-MT cho rằng, nguyên nhân chính của tình trạng này là giá thuê đất tại các dự án còn thấp nên dù bỏ trống nhưng các tổ chức được giao đất cũng không thấy áp lực nhiều về tài chính.

S.L. (lược ghi)

Các tin, bài viết khác