Gia hạn thêm 1 năm thực hiện Dự án Du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội

(SGGPO).- Ngày 10-11, Ban Quản lý Dự án Chương trình phát triển năng lực Du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội (Dự án EU-ESRT) cho biết, Dự án sẽ được gia hạn thêm 12 tháng, để tạo cơ hội thuận lợi trong việc tăng cường tác động và tính bền vững của Dự án đối với ngành du lịch Việt Nam.

Theo Hiệp định Tài chính được ký kết giữa Liên minh châu Âu (EU) và Chính phủ Việt Nam ngày 10-11-2010, thời hạn kết thúc hoạt động Dự án sẽ là ngày 10-11-2015. Trên cơ sở đề xuất của Bộ VH-TT-DL với sự đồng thuận của các bộ, ngành liên quan, Chính phủ Việt Nam và Phái đoàn Liên minh châu Âu đã thống nhất cho phép kéo dài thời gian thực hiện Dự án thêm 12 tháng, đến ngày 10-11-2016.

Giai đoạn thực hiện Dự án được kéo dài trên cơ sở nguồn vốn đã cam kết tại Hiệp định Tài chính, không phát sinh thêm chi phí và tiếp tục duy trì cơ cấu tổ chức và quản lý hiện hành. Việc gia hạn sẽ tạo cơ hội thuận lợi trong việc tăng cường tác động và tính bền vững đối với những kết quả của Dự án, đồng thời cũng cho phép các bên liên quan có thời gian chuẩn bị xem xét xây dựng chương trình hợp tác mới trong giai đoạn tiếp theo.

Trong thời gian còn lại, Dự án sẽ tập trung vào các hoạt động mang lại hiệu quả cao (có tác động tức thì, có kết quả rõ ràng và bền vững).

Hiện nay, Liên minh châu Âu vẫn là nhà tài trợ hàng đầu cho ngành du lịch Việt Nam, với hơn 12 năm hỗ trợ tích cực. Hơn 20 triệu Euro đã được đầu tư cho hoạt động đào tạo du lịch nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường năng lực, đồng thời củng cố vững chắc nền tảng cho ngành du lịch Việt Nam vì sự tăng trưởng toàn diện và có trách nhiệm với môi trường và xã hội.

MỸ HẠNH

Các tin, bài viết khác