Gia hạn thời hạn hoạt động Văn phòng đại diện Ngân hàng Far Eastern International Bank Ltd. tại TPHCM

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) – Chi nhánh TPHCM vừa có Quyết định số 573/QĐ-HCM ngày 24-6-2024 về việc gia hạn thời hạn hoạt động của Văn phòng đại diện Ngân hàng Far Eastern International Bank Ltd. tại TPHCM thêm 5 năm kể từ ngày 11-9-2024.

Picture1.png

Quyết định số 573/QĐ-HCM có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện số 88/GP-NHNN ngày 11-9-2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp cho Ngân hàng Far Eastern International Bank Ltd.

Văn phòng đại diện thực hiện các hoạt động sau: Làm chức năng văn phòng liên lạc; Nghiên cứu thị trường; Xúc tiến các dự án đầu tư của Far Eastern International Bank Ltd. tại Việt Nam; Thúc đẩy và theo dõi việc thực hiện hợp đồng, thỏa thuận ký giữa Far Eastern International Bank Ltd. với tổ chức tín dụng, doanh nghiệp Việt Nam, dự án do Far Eastern International Bank Ltd. tài trợ tại Việt Nam; Các hoạt động khác phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

Trong quá trình hoạt động, Văn phòng đại diện Ngân hàng Far Eastern International Bank Ltd. tại TPHCM phải tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục