Giá vàng chiều 18-4-2009

 

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,938,0001,945,000
 24K1,905,0001,945,000
 18K1,414,0001,474,000
 14K1,089,0001,149,000
 SJC1c1,938,0001,948,000

Hà Nội

SJC1,938,0001,947,000

Đà Nẵng

SJC1,938,0001,945,000

Cần Thơ

SJC1,938,0001,945,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác