Giá vàng chiều 9-3-2010

 

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC1L 26.640 26.690 
 24K 25.890 26.690 
 18K 18.970 20.170 
 14K 14.510 15.710 
 SJC1c 26.640 26.720 

Hà Nội

SJC 26.640 26.710 

Đà Nẵng

SJC 26.650 26.690 

Cần Thơ

SJC 26.640 26.690 

(Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng. nguồn: SJC)