Giá vàng chiều ngày 15-3-2010

Nơi Loại Mua Bán
TPHCM SJC 1L 26.390 26.450 
24K 25.650 26.450 
18K 18.790 19.990 
14K 14.370 15.570 
SJC 1C 26.390 26.480 
Hà Nội SJC 26.390 26.470
Đà Nẵng SJC 26.400 26.450
Cần Thơ SJC  26.400 26.450

(Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng. Nguồn: SJC)