Giá vàng chiều ngày 18-7-2009

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c

20.920

20.970 

 24K

20.370

20.970 

 18K

15.070

15.870 

 14K

11.570

12.370 

 SJC1c

20.920

21.000 

Hà Nội

SJC20.92020.990

Đà Nẵng

SJC20.93020.970

Cần Thơ

SJC20.92020.970

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác