Giá vàng chiều ngày 19-9-2011

Khu vực Loại Mua Bán
TP.HCM SJC 1Kg 46,750 47,050
SJC 1 lượng 46,750 47,050
SJC 1 chỉ 46,750 47,080
SJC 24K 46,050 47,050
SJC 18K 33,940 35,440
SJC 14K 26,080 27,580
Hà Nội Vàng SJC 46,750 47,070
Đà Nẵng Vàng SJC 46,760 47,050
Nha Trang Vàng SJC 46,740 47,070
Cần Thơ Vàng SJC 46,750 47,050

Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng. Nguồn SJC