Giá vàng chiều ngày 20-9-2009

 

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c

22.180

22.240 

 24K

21.840

22.240 

 18K

16.230

16.830 

 14K

12.510

13.110 

 SJC1c

22.180

22.270 

Hà Nội

SJC22.18022.260

Đà Nẵng

SJC22.19022.240

Cần Thơ

SJC22.18022.240  

(Đơn vị tính: đồng/lượng. Nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác