Giá vàng chiều ngày 29-7-2011

Mua vào

Bán ra

TP HCM

SJC 1L

39.940

40.000

SJC 1c

39.940

40.030

24K

39.400

40.000

18K

29.150

30.150

14K

22.470

23.470

Hà Nội

39.940

40.020

Đà Nẵng

39.950

40.000

Cần Thơ

39.940

40.000

Nguồn: SJC (đơn vị tính: ngàn đồng/lượng)
Giá có thể thay đổi theo thực tế tại các điểm giao dịch.

Các tin, bài viết khác