Giá vàng chiều ngày 30-4-2009

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,966,0001,972,000
 24K1,932,0001,972,000
 18K1,435,0001,495,000
 14K1,106,0001,166,000
 SJC1c1,966,0001,975,000

Hà Nội

SJC1,966,0001,974,000

Đà Nẵng

SJC1,967,0001,972,000

Cần Thơ

SJC1,966,0001,972,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác