Giá vàng chiều ngày 30-4-2011

Loại vàng

Mua vào

Bán ra

Phượng hoàng PNJ-DAB

3,769,000

3,775,000

SJC

3,769,000

3,777,000

Nữ trang 24K

3,759,000

3,774,000

Nữ trang 18K

2,761,000

2,841,000

Nữ trang 14K

2,133,000

2,223,000

Giá có thể thay đổi theo thực tế tại các điểm giao dịch. (đơn vị tính: đồng/chỉ)

Nguồn: PNJ

Các tin, bài viết khác