Giá vàng chiều ngày 5-3-2010

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC 1L

26.720

26.780 

 24K

25.980

26.780 

 18K

19.040

20.240 

 14K

14.560

15.760 

 SJC 1c

26.720

26.810 

Hà Nội

SJC

26.700

26.780

Đà Nẵng

SJC

26.710

26.760

Cần Thơ

SJC

26.700

26.760

(Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng. Nguồn: SJC)