Giá vàng chiều ngày 7-3-2010

Nơi Loại Mua Bán
TPHCM SJC 1L

26.720

26.780 

24K 25.980 26.780 
18K 19.040 20.240 
14K 14.560 15.760 
SJC 1C 26.720 26.810 
Hà Nội SJC 26.700 26.780
Đà Nẵng SJC 26.710 26.760
Cần Thơ SJC 26.700 26.760

(Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng. Nguồn: SJC)