Giá vàng chiều ngày 8-4-2009

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,955,0001,961,000
 24K1,911,0001,961,000
 18K1,386,0001,486,000
 14K1,058,0001,158,000
 SJC1c1,955,0001,964,000

Hà Nội

SJC1,955,0001,963,000

Đà Nẵng

SJC1,955,0001,961,000

Cần Thơ

SJC1,955,0001,961,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác