Giá vàng chiều ngày 9-12-2010

Mua vào

Bán ra

TP HCM

SJC 1L

35.750

35.820

SJC 1c

35.750

35.850

24K

35.220

35.820

18K

26.020

27.020

14K

20.040

21.040

Hà Nội

35.750

35.840

Đà Nẵng

35.760

35.820

Cần Thơ

35.750

35.820

Nguồn: SJC (đơn vị tính: ngàn đồng/lượng)

Các tin, bài viết khác