Giá vàng chiều ngày 9-4-2009

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,951,0001,957,000
 24K1,907,0001,957,000
 18K1,383,0001,483,000
 14K1,056,0001,156,000
 SJC1c1,951,0001,960,000

Hà Nội

SJC1,951,0001,959,000

Đà Nẵng

SJC1,951,0001,957,000

Cần Thơ

SJC1,951,0001,957,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác